Serwis Samorządowy PAP zamieścił dzisiaj (12 października 2023 r.) tekst, z którego można dowiedzieć się o aktualnej liczbie działających w Polsce szkół i przedszkoli, a także zatrudnionych tam nauczycielek i nauczycieli. Oto jego obszerne fragmenty – dowiedzmy się ile/u nas będzie świętowało Dzień Edukacji Narodowej:

 

 

Mamy ponad 512 tys. nauczycieli, ponad 82 proc. z nich to kobiety

 

[…]

 

Jak wyliczył Główny Urząd Statystyczny, w roku szkolnym 2022/23 w Polsce zatrudnionych było 512,1 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Największą grupę stanowili nauczyciele szkół podstawowych – 51,7 proc. 71,2 proc. nauczycieli pracowało w miastach. Zdecydowana większość wśród wszystkich nauczycieli – 82,3 proc. – to kobiety.

 

 

Panie najliczniej reprezentowane były w tym zawodzie w przedszkolach (99,1 proc.) i w szkołach podstawowych (83,2 proc.). Najwięcej mężczyzn można z kolei znaleźć wśród nauczycieli szkół artystycznych (42,4 proc.) oraz w branżowych szkołach I stopnia (41,1 proc.).

 

Większość nauczycieli w roku 2022/2023 pracowała na stanowisku nauczyciela dyplomowanego (56,8 proc.).

 

Przedszkola

 

W roku szkolnym 2022/23 w Polsce działało 22,5 tys. placówek wychowania przedszkolnego (o 0,1 tys. więcej niż przed rokiem), do których uczęszczało 1534,2 tys. dzieci (o 61,6 tys. więcej). W omawianym roku szkolnym w Polsce na 1000 osób w wieku 3-6 lat 949 dzieci uczestniczyło w różnych formach wychowania przedszkolnego (rok wcześniej 904).

Szkoły podstawowe

 

W roku szkolnym 2022/23 w Polsce do 14,1 tys. „podstawówek” uczęszczało ,1 mln uczniów (analogicznie jak rok wcześniej). 5,9 tys. szkół działało w miastach, a 8,2 tys. na wsi. W szkołach funkcjonujących w miastach uczyło się 2,0 mln uczniów, a na wsi 1,1 mln.

 

Szkoły podstawowe prowadzone przez organy należące do sektora publicznego stanowiły 88,8 proc. wszystkich placówek (w miastach – 81,3 proc., na wsi – 94,2 proc.). Natomiast jednostki należące do sektora niepublicznego prowadziły 11,2 proc. szkół (łącznie ze specjalnymi), w których kształciło się odpowiednio 94,5 proc. i 5,5 proc. uczniów. […]

 

Szkoły ponadpodstawowe

 

W roku szkolnym 2022/23 w Polsce działało 6,8 tys. szkół ponadpodstawowych dla młodzieży (łącznie ze szkołami specjalnymi), do których uczęszczało łącznie 1671,2 tys. uczniów (w poprzednim roku szkolnym 1547,6 tys.).

 

W 2398 liceach ogólnokształcących dla młodzieży kształciło się 726,4 tys. uczniów, wśród których przeważały kobiety (62,7 proc.), natomiast do 1861 techników uczęszczało 711,1 tys. uczniów i tu większość stanowili mężczyźni (61,0 proc.).

 

Do 1672 branżowych szkół I stopnia uczęszczało 195,1 tys. uczniów, wśród których mężczyźni stanowili 67,2 proc. Kształcenie w 226 branżowych szkołach II stopnia kontynuowało 11,4 tys. uczniów, z tego 10,8 tys. w miastach i 0,5 tys. na wsi. […]

 

Wśród szkół ponadpodstawowych odrębną grupę stanowią ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe. W roku szkolnym 2022/23 w Polsce w 102 placówkach tego typu zawód zdobywało 14,5 tys. uczniów (o 1,7 % uczniów mniej niż w roku szkolnym 2021/22). Dla większości szkół ponadpodstawowych organem prowadzącym były jednostki samorządu terytorialnego – 74,5%. W roku szkolnym 2021/22 naukę w szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży ukończyło 362,0 tys. absolwentów, z czego 173,8 tys. stanowiły kobiety.

 

W roku szkolnym 2022/23 w Polsce funkcjonowało 1287 szkół policealnych, w których kształciło się 234,8 tys. uczniów (o 0,9 proc. więcej niż w roku szkolnym 2021/22). W roku szkolnym 2022/23 funkcjonowało 1287 szkół policealnych (o 70 placówek mniej niż w poprzednim roku szkolnym), w których zawodu uczyło się 234,8 tys. uczniów (odpowiednio o 2,1 tys. więcej), z czego 71,7 proc. stanowiły kobiety. Przeważająca część tych szkół zarządzana była przez podmioty sektora prywatnego (79,9 proc.), a szkoły publiczne stanowiły 20,1 proc.

 

 

 

Cały tekst „Mamy ponad 512 tys. nauczycieli, ponad 82 proc. z nich to kobiety”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 Zostaw odpowiedź