Foto: pexels.com[www.wiadomosci.gazeta.pl]

 

 

Wczoraj (18 marca 2021r.) na stronie MEiN zamieszczono komunikat „Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

 

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

 

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

 

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

 

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

 

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

 

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

-ponadpodstawowych,

-szkół dla dorosłych,

-placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

 

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

 

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

 

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

 

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. […]

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  –  TUTAJ

 

 

x           x           x

 

 

Więcej informacji można znaleźć na portalu Prawo.pl, które zamieściło dziś materiał Moniki Sewastianowicz, zatytułowany „Szkoły wracają do nauki zdalnej – jest rozporządzenie”. Oto jego fragment:

 

[…] – Przekroczyliśmy barierę 25 tys. zachorowań dziennie, trzecia fala przyrasta i przyspiesza. Wobec tej sytuacji musimy podjąć zdecydowane kroki – powiedział Adam Niedzielski.


Zdecydowaliśmy się na to, przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią feriitłumaczył minister zdrowia. I dodał, że po świętach będą podejmowane kolejne decyzje w sprawie szkół, „najprawdopodobniej o powrocie do kształcenia hybrydowego w klasach I-III”. – Jeżeli to rozszerzenie obostrzeń na całą Polskę nie spowoduje wygaszenia epidemii, czy przynajmniej spowolnienia trzeciej fali, to kolejne kroki będą typowym lockdownem, gdzie będziemy zamykać zupełnie wszystko”powiedział Adam Niedzielski. […]

 

Ważyliśmy wszystkie za i przeciw, ale uznaliśmy, że koszt pozostawania najmłodszych uczniów bez grupy rówieśniczej jest wyższy niż ryzyko zniesienia tego obostrzenia – mówił o powrocie do częściowej nauki stacjonarnej minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef MZ stwierdził, że otwarcie nauczania stacjonarnego w klasach I-III to „najbardziej nieśmiały krok„, który uwzględnia ryzyko rozwoju pandemii z kosztami nauczania zdalnego i nieprzebywania dzieci w tym wieku w swoich grupach rówieśniczych. Tymczasem Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji podkreślił, że nauczanie zdalne w najmłodszych grupach wiekowych jest najmniej efektywne i najbardziej uciążliwe zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i dla rodziców.

 

 

 

Cały artykuł – „Szkoły wracają do nauki zdalnej – jest rozporządzenie”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

 

x           x           x

 

 

Zobacz także, opublikowany przez „Gazetę Prawną” 10 marca 2021r., artykuł „W Europie jedni wracają do nauki stacjonarnej, inni zamykają szkoły”  – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź