W Dzienniku Ustaw opublikowano wczoraj (10 sierpnia 2021r.) jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 

W rozporządzeniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. Poz. 1661).

 

 

Tekst obwieszczenia i załącznik z tekstem jednolitym – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 Zostaw odpowiedź