Foto:www.cyfrowobezpieczni.pl

 

 

Dr Tomasz Tokarz podczas III Konwentu projektu Cyfrowobezpieczni.pl, który odbył się 15-16 listopada 2018 roku w hotelu Airport Okęcie w Warszawie,

 

 

Oto co w niedzielę (11 października) Tomasz Tokarz zamieścił na fanpage liczącej 20,8 tys. członków grupy „Szkoła Minimalna”:

 

Mówicie, że nie mam programu konkretnego. Mam ale jak go napiszę to podniesie się jęk. No to tylko ogólny zarys.

 

1.Zmniejszenie obciążeń dla uczniów.* Maksymalnie 20 obowiązkowych godzin w tygodniu (4×5). Np. W SP – matma 4, polski 4, angielski 4, Przyroda 4, nauki społeczne (historia, socjologia, i wos) 2, informatyka 2. Pozostały czas w szkole – swobodna praca w wybranym obszarze. Jak ktoś chce chodzi na śpiew, plastykę, bieganie, prace ręczne, siłownię, granie na gitarze itd. Załóżmy, że uczeń jest w szkole 7 godzin. 4 ma obowiązkowe teoretyczne, 3 artystyczno-sportowe do wyboru.

 

2.Zwolnienie 100% nauczycieli a potem zatrudnienie 60% z nich, ale na nowych zasadach. Bez KN i po odpowiedniej selekcji. Zatrudnionym podnosimy pensje o 100% (min. 6000 na rękę). Pensum tablicowe rozszerzamy, powiedzmy w widełkach 24-30 godzin (dyrektorzy mogą ustalić indywidualne pensum, w uzasadnionych wypadkach np. ustalić na 26 – np. dla wychowawców, dla osób mających dodatkowe obowiązki itd).

 

 

3.Zwiększamy rolę kształcenia wyprzedzającego i hybrydowego – nie tracimy czasu na rozbudowany przekaz treści. Robimy wprowadzenie, zarysowujemy ramy, podajemy najważniejsze rzeczy. Potem uczniowie rozszerzają wiedzę ucząc się na platformach lub dostają zestawy filmów do objerzenia na YT. Lekcje służą przedyskutowaniu materiału, zaprezentowaniu tego, czego dowiedzieli się uczniowie, przedstawieniu wyników prac. Podczas bezpośredniego spotkania po prostu rozmawiamy z młodymi ludźmi na temat tego, co przeczytali lub odkryli (ci którzy się mniej przygotowali, uczą się od tych, którzy są przygotowani lepiej – peer learning). Jako nauczyciele korygujemy ewentualne nieścisłości, wyjaśniamy wątpliwości oraz systematyzujemy materiał.

 

4.Klasy 4 -7 oraz 1- 3 w średniej – to praca na luzie, poznawanie różnych dziedzin, odkrywanie świata, współpraca, praca projektowa, kreatywne działania. Na początku 8 i 4 klasy uczniowie poznają materiał z którego będą zdawać egzamin. Maja kilka miesięcy na przygotowanie – traktujemy to jako kolejny projekt. W końcowych klasach pracują nad przedmiotami egzaminacyjnymi (mądrze pod kierunkiem lidera przygotowują się do egzaminu) plus nad tymi, które sobie sami wybiorą ze względu na pasje. Egzaminy w formie zewnętrznej – mocne rozdzielenie funkcji egzaminatora i trenera (nauczyciela). Trener przygotowuje do wyzwań – a nie jest sędzią działań bieżących. Ocenianie na życzenie ucznia.

 

5.Obowiązek szkolny zastępujemy prawem edukacyjnym. Umożliwienie uczniowi realizowania prawa edukacyjnego za pomocą wybranych podmiotów (online lub offline), za pomocą dowolnej placówki i dowolnego nauczyciela w Polsce (prawo edukacyjne może być realizowane zdalnie lub hybrydowo). Docelowo także poprzez samokształcenie w oparciu o platformy.

 

Więcej innym razem.

 

 

Źródło: www.facebook.com/groups/

 

 

*Pogrubienia fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OEZostaw odpowiedź