W dniu 30 grudnia min. roku na stronie MEN pojawił się komunikat, zatytułowany „MEN zaprasza do grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji”. Oto jego treść:

 

 

Zgodnie z zapowiedzią minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, pod koniec stycznia ogłoszony zostanie harmonogram konsultacji społecznych w sprawie zmian w systemie oświaty. Prace dotyczące zmiany podstawy programowej i programów nauczania będą przebiegały w grupach przedmiotowych. Poniżej przedstawiamy pierwszych członków grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom, w grupie tej znaleźli się teoretycy i praktycy.

 

Osoby, które chciałyby wejść w skład grupy prosimy o przesłanie wiadomości na adres: miroslaw.sanek@men.gov.pl do dnia 22 stycznia 2016 r.

 

Grupa Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji:

1. dr hab. Joanna Angiel
2. mgr Izabela Buczek
3. mgr Anna Dobropolska
4. mgr Dorota Dziamska
5. mgr Lidia Filar
6. mgr Małgorzata Grzebień
7. dr hab. Adam Hibszer
8. dr hab. Leszek Jazownik
9. dr Zenon Kachnicz
10. mgr Renata Kluska
11. dr Zofia Kluz
12. dr Grażyna Komarzyniec
13. mgr Daniel Łempicki
14. dr Bronisław Matusz
15. prof. dr hab. Andrzej Nowak
16. mgr Urszula Poziomek
17. dr Michał M. Poźniczek
18. mgr Agata Różańska
19. prof. UKSW dr hab. Witold Starnawski
20. mgr Agnieszka Stawicka
21. prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat
22. prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
23. mgr Maria Wesołowska – Starnawska
24. mgr Grzegorz Urbanek
25. prof. Andrzej Waśko
26. dr Adam Zemełka

 

Źródło: www.men.gov.pl
Kim są wymienieni powyżej „Eksperci Dobrych Zmian w Edukacji”?  „Obserwatorium Edukacji” podjęło trud zdobycie informacji o tym, czym się zajmują wymienieni na liście MEN eksperci. Oto owoc naszych poszukiwań – nie zawsze zasoby Internetu, przy pomocy wyszukiwarki goole, dostarczyły wiedzy o osobach z tej listy. W takim przypadku przy tym konkretnym imieniu i nazwisku znajduje się znak ?. Jeśli ktoś z Czytelników posiada informację o którejkolwiek z tych osób – prosimy o przesłanie jej na adres obserwatoriumedukacji@gmail.com:

 

 

Kim są, co robią osoby, wchodzące w skład Grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji:

 

 


1. dr hab. Joanna Angiel – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,                                                                                                                          2. mgr Izabela Buczek?
3. mgr Anna Dobropolskawicedyrektor Zespołu Szkół w Grodźcu,
4. mgr Dorota Dziamska –  Pracownia Pedagogiczna Origami im. prof. R. Więckowskiego, z siedzibą w Poznaniu, ekspert Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców,
5. mgr Lidia Filar?
6. mgr Małgorzata Grzebień  –  ?
7. dr hab. Adam Hibszer adiunkt w Katedrze Geografii Fizycznej UŚ, dydaktyk geografii,
8. dr hab. Leszek Jazownikkierownik Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Zieleniogórskiego,
9. dr Zenon Kachnicz historyk, zajmujący się tematyką konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim, o nieustalonym miejscy pracy.
10. mgr Renata Kluskadyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 25 w Gliwicach,
11. dr Zofia Kluz – sekretarz Rady Fundacji „Pro Chemia” przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorka podręcznika „Z chemią w przyszłość”,
12. dr Grażyna Komarzyniec, wpisana w lipcu 2015 roku na listę rzeczoznawców programów nauczania i podręczników z rekomendacji Akademii Pedagogicznej w Krakowie, brak informacji o aktualnym miejscu pracy,**
13. mgr Daniel Łempickinauczyciel w-f w SP Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku,
14. dr Bronisław Matuszkonsultant ds. informatyki i techniki w WODN w Zgierzu, wcześniej pracował w Kolegium Nauczycielskim w tym mieście,
15. prof. dr hab. Andrzej Nowakkierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej UJ, jego specjalnością jest historia myśli politycznej i stosunków politycznych w Europie Wschodniej XIX-XX w., studia porównawcze nad imperiami, pamięć kulturowa w Europie Wschodniej, geopolityka,
16. mgr Urszula Poziomeknauczycielka biologii w LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, współautorka programu autorskich zajęć interdyscyplinarnych z zastosowaniem metody projektu dla uczniów klas pierwszych tego liceum,
17. dr Michał M. Poźniczek – starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Chemii UJ, był kierownikiem studiów podyplomowych dla nauczycieli przyrody, jest współautorem wielu podręczników do nauki dla uczniów liceum, gimnazjum oraz szkół podstawowych. W swojej pracy skupiał się głównie na unowocześnianiu programów nauczania oraz wprowadzaniu nowych metod nauczania,
18. mgr Agata Różańska  –  ?
19. dr hab. Witold Starnawskiprof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
20. mgr Agnieszka Stawicka – prawdopodobnie jest to była wicedyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie. Chyba, że okazałoby się, że to ta sama osoba, która została wymieniona w terminarzu poszczególnych etapów olimpiad przedmiotowych w r. szk. 2007/2008, jako osoba do kontaktu w sprawie Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.„,
21. prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłatkierownik Zakładu Dydaktyki Geografii UŁ
22. prof. dr hab. Bogusław Śliwerskikierownik Katedry Teorii Wychowania UŁ oraz wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi blog  <pedagog>,
23. mgr Maria Wesołowska – Starnawskawspółautorka podręcznika do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjów „Bliżej świata”. Miejsce pracy ?
24. mgr Grzegorz Urbanekregionalista, historyk i dokumentalista z Międzyrzecza oraz specjalista w dziedzinie fortyfikacji. Miejsce pracy ?
25. prof. Andrzej Waśko – jest (wg Wykipedii) pracownikiem Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki UJ* oraz profesorem Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Filozoficznego Akademii „Ignatianum” w Krakowie. W 2007, krótko,gdy ministrem był prof. Legutko, pełnił funkcję sekretarza stanu w MEN,
26. dr Adam Zemełkadoktor nauk o zdrowiu, dyplomowany specjalista coachingu psychologicznego, terapeuta, resocjalizator, adiunkt w Katedrze Coachingu i Zarządzania Collegium Da Vinci w Poznaniu.

 

 

*Jednak na stronie tej katedry nie wymieniono prof. Andrzeja Waśko.

**Na adres OE przyszła korespondencja od pani Grażyny Komarzyniec, następującej treści:

Na przedmiotową listę zostałam wpisana w 2003 r., a później zdobywałam kolejne stopnie w 2004 i 2008 r., zatem data wpisu lipiec 2015 r. jest nieprawidłowa. Przypuszczam, że ta pomyłka jest spowodowana datą uaktualniania list rzeczoznawców. […] Informuję, że rzeczoznawcą jestem nadal. Aktualnie jestem na emeryturze.

Z poważaniem
dr Grażyna KomarzyniecZostaw odpowiedź