W poniedziałek, 29 kwietnia, Witold Kołodziejczyk zamieścił na swym blogu „Edukacja Przyszłości” post, zatytułowany „Osobisty kompas”. Wszyscy, którzy przed laty byli kształceni o metodach wychowania pamiętają zapewne, że klasyk w tej dziedzinie – prof. Heliodor Muszyńskie, wyróżniał, obok perswazji, wysuwania sugestii i instruowania, także metodę wpływu osobistego. Naszym zdaniem tekst ten jest znakomitym rozwinięciem koncepcji takiego właśnie sposobu realizacji funkcji wychowawczej przez nauczyciela w szkole.

 

 

Foto:www.juniorowo.pl

 

 

Oto fragmenty tekstu „Osobisty kompas”:

 

Każdy z nas ma swój osobisty kompas, który gwarantuje dojście do celu w najlepszy możliwy sposób. Bez strat emocjonalnych, ze spokojnym sumieniem i przekonaniem, że nie skrzywdziło się ani innych, ani siebie. Przydaje się szczególnie dziś, w otoczeniu powszechnego relatywizmu, w czasach „płynnej nowoczesności”, w dobie wszechobecnej manipulacji, hejtu i fake newsów. Osobisty kompas pomaga w samodzielnym podejmowaniu decyzji, ułatwia dokonywanie ważnych wyborów i służy proaktywnemu podejściu do własnego życia.

 

Ten swoisty kierunkowskaz będący w zgodzie z uniwersalnym kodeksem moralnym, pozwala działać mądrze, dążyć do prawdy, ale też rozwinąć wartościowe idee oraz realizować osobiste marzenia. O tym, jak sprawić, by osobiste wartości pomagały osiągnąć nadzwyczajne wyniki w życiu prywatnym, jak i na poziomie organizacji, piszą między innymi Stephen Covey, Ken Blanchard, czy Michael O’Connor. Tym kompasem – twierdzą – są wyznawane przez nas wartości. Ich wybór i hierarchia to wynik synergii wyobraźni, sumienia, samoświadomości i wolnej woli. To siła, która wskazuje, że każda z naszych reakcji to nasz indywidualny wybór. Bez względu na to, jak bardzo nas ktoś namawia i przekonuje, to o przyznaniu racji innym i przyjęciu ich argumentów, ostatecznie decydujemy my sami. Wybieramy nie tylko zachowania i emocje, ale też o czym i jak myślimy oraz co i jak mówimy. W ten sposób decydujemy o swoim życiu, jesteśmy osobami proaktywnymi – wewnątrzsterowalnymi. Po prostu mamy wpływ. W przeciwnym razie przyznajemy, że jesteśmy zależni od innych i obwiniamy ich za swój los. Myśląc w ten sposób działamy w poza kręgiem naszego wpływu i tym samy pozbawiamy siebie możliwości decydowania o własnym życiu.  Świadoma reakcja na zewnętrzne doświadczenia, pokazuje największą siłę człowieka. […]

 

Z przekonaniem, że każda decyzja to wynik indywidualnych wyborów, wiąże się jednocześnie świadomość osobistej odpowiedzialności za nasze życie, za jego jakość, relacje z innymi, skuteczność komunikacji i miejsce, w którym funkcjonujemy. Z osobistymi wyborami wiążą się również konsekwencje podjętych przez nas decyzji. Nie możemy ich zrzucić na innych, bowiem, są zależne od naszych wyborów. Również za nie musimy wziąć pełną odpowiedzialność. Dlaczego na ten sam bodziec są często tak skrajne decyzje? Dlaczego tak różne reakcje mogą wystąpić w identycznych sytuacjach? O tym właśnie decyduje osobisty kompas – nasz system wartości, przekonań i nawyków.

 

Stephen Covey uważa, że nasze życie ma cztery wielkie cele: żyć, kochać, uczyć się i pozostawiać po sobie coś cennego. To dziś prawdziwe wyzwanie dla nauczycieli, którzy stoją przed ważnym zadaniem przybliżania uczniów do świata wartości i etycznych zachowań. Iwona Majewska-Opiełka, autorka koncepcji logodydaktyki twierdzi, że szkoła to idealne miejsce rozwijania charakteru opartego na takich cechach jak: proaktywność, poczucie własnej wartości, spójności wewnętrznej, poczucia obfitości i pozytywnego myślenie. Jak ważne są to cechy w codziennych oddziaływaniach wychowawczych, wystarczy wyobrazić sobie nauczyciela, który pozbawiony jest którejś z nich. Jak funkcjonuje w relacji ze swoimi uczniami, jakie zachowania wówczas modeluje? […]

 

To jakie wzorce mają uczniowie w naszych szkołach, zależy od naszych decyzji, naszego systemu wartości, wyobraźni, znajomości siebie i wolności wyboru – od naszego osobistego kompasu. Od rozwijania w uczniach ponoszenia konsekwencji ich codziennych wyborów, budowania w nich poczucia własnej wartości i osobistej siły oraz rozwijania etycznych postaw i autonomii jako efektu ich wolnej woli, będzie zależało, czy staną są one odpowiedzialne, zaangażowane, świadome swoich ogromnych możliwości, talentów i współzależne oraz dojrzałe społecznie.

 

 

Cały artykuł Osobisty kompas”     –     TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.edukacjaprzyszlosci.blogspot.com

 Zostaw odpowiedź