Wargocka

Foto: /www.google.pl

 

Wiceminister Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła dziś udział w ostatniej wojewódzkiej debacie oświatowej. Tematem spotkania w Katowicach było kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Musimy wypracować taki mechanizm edukacji włączającej, aby młodym ludziom zapewnić możliwość samodzielności w dalszym życiu. To pozwoli im na aktywne życie w społeczeństwie – podkreśliła wiceminister edukacji Teresa Wargocka.

 

Podczas swojego wystąpienia Sekretarz Stanu w MEN przypomniała, że debata w Katowicach jest ostatnim spotkaniem z cyklu wojewódzkich debat oświatowych, których celem ma być wypracowanie zmian w systemie edukacji. Zwróciła również uwagę na finansowanie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dysproporcje w tej kwestii pomiędzy miastem, a wsią.

 

Wiele małych samorządów nie jest w stanie stworzyć tak bogatej oferty edukacyjnej jak ośrodki wielkomiejskie. Musimy opracować takich system, aby wyrównywać szanse. Trzeba to zrobić w zaplanowany i przemyślany sposób – zaznaczyła wiceminister edukacji.

 

Podczas debaty w Katowicach dyskutowało na temat sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie tych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozmawiano m.in. o jakości diagnozy, potrzebach ucznia oraz formach wsparcia, a także o edukacji włączającej.

 

 

Poruszano również kwestię roli podmiotów zewnętrznych w procesie wspomagania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podzielono się także przykładami dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia. Jednym z tematów dyskusji było także przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem oraz rola nadzoru pedagogicznego.

 

Dyskusja prowadzona była w ramach dwóch paneli:

Panel I – Edukacja włączająca.

> Jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole i placówce?

> Jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparcia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Panel II

> Jak skutecznie nadzorować, monitorować i finansować organizację i efekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

 

Na zakończenie pierwszej części debaty odbył się występ zespołu Tornado, w skład którego wchodzą uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu.[…]

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że podczas debaty na ten sam temat, ale w Krakowie (19 kwietnia), ta sama wiceminister edukacji wygłosiła (jak podały media) pogląd, że w szkołach powszechnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie otrzymują takiej opieki, jaka im się należy, a nauczyciele nie są właściwie przygotowani do zawodu. Wywołało to szerokie komentarze i sugestie, że „rząd nie popiera tzw. włączającego systemu kształcenia i uważa, że dzieci niepełnosprawne powinny się uczyć w szkołach specjalnych”. [www.wyborcza.pl]

 

Zmusiło to minister Zabłocką do ogłoszenia 21 kwietnia dementi w komunikacie, zatytułowanym „Informacja w sprawie działań MEN w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oto jego fragment:

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że obecnie nie są prowadzone żadne prace nad zmianami przepisów dotyczących kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Nie ma […] mowy o dyskryminacji, czy izolowaniu tych dzieci. Zadaniem Ministra Edukacji Narodowej jest to, aby realizować edukację włączającą zgodnie z oczekiwaniami rodziców i uczniów. I na takim modelu edukacji Ministerstwu zależy najbardziej.[www.men.gov.pl]Zostaw odpowiedź