Skoro okazało się, że deklaracja, jaką 22 lutego zamieszczono na oficjalnej stronie MEN sprawie XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, że „Temat tegorocznej sesji oraz szczegóły zadania rekrutacyjnego zostaną zamieszczone w 27 lutego o godz. 12.00 na stronie internetowej” nie została do tej chwili (godz. 22:00) zrealizowana, zamieszczamy inną, która pojawiła się tam o obiecanej porze.

 

Foto: www.men.gov.pl

 

A jest to komunikat, że dzisiaj, 27 lutego, wiceminister Maciej Kopeć uczestniczył w konferencji, zorganizowanej dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, w związku z wprowadzaniem nowej podstawy programowej. Oto fragmenty informacji, zamieszczonej na stronie MEN:

 

 

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji przypomniał główne założenia reformy edukacji oraz przedstawił najważniejsze zmiany zawarte w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

W nowej podstawie podkreślamy przede wszystkim elementy innowacyjne i działania skierowane na pracę zespołową uczniów. Kładziemy w niej nacisk na naukę języków obcych i informatykę. To bardzo nowoczesna podstawa – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Dajemy w niej nauczycielom swobodę w działaniu – dodał.[…]

 

W spotkaniu uczestniczył również dr hab. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP do spraw wdrażania reformy oświaty, który przedstawił cele i perspektywy zmian strukturalno-programowych w edukacji.

 

Podczas konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczestnicy dyskutowali również o zmianach w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki. […] Rozmawiano również o tym, jaką rolę pełnić będą publiczne placówki doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli do wprowadzania zmian programowych, a także sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od roku szkolnego 2017/2018.

 

Cały komunikat  –TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Komentarz redakcyjny:

W relacji zwraca uwagę fakt, iż odbyła się ona z udziałem doradcy Prezydenta RP do spraw wdrażania reformy oświaty –  dr hab. Andrzeja Waśko, który to –  a nie urzędujący podsekretarz stanu w MEN – „przedstawił cele i perspektywy zmian strukturalno-programowych w edukacji”. No i słusznie: o tej „dobrej zmianie” mówił jeden z jej prawdziwych autorów, a nie jeden z urzędników, zatrudnionych do jej wdrażania.

 

Ponadto dziwi zdanie: „Podczas konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczestnicy dyskutowali również o zmianach w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.” O czym mogli dyskutować pracownicy ODN-ów, gdy podstawy programowe, po ich podpisaniu przez minister edukacji i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, są już elementem obowiązującego prawa oświatowego? [WK]

 

 

 Zostaw odpowiedź