Dzisiaj na stronie MEN zamieszczono informacje, zatytułowaną „Wyniki egzaminu maturalnego 2017 – informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej”. Wbrew tytułowi jest to jedynie ogólna informacja o stopniu zdawalności tego egzaminu w ogóle i z niektórych (daleko nie wszystkich) przedmiotów egzaminacyjnych. Oto obszerne fragmenty tego tekstu:

 

[…] Łącznie egzamin maturalny zdało 218 779 uczniów, co stanowi 84,5% wszystkich zdających. Świadectwo dojrzałości otrzymało 89% absolwentów liceum ogólnokształcącego (148 158) i 76% absolwentów technikum (70 621).

 

Spośród wszystkich zdających egzaminu nie zaliczyło 40 258 osób, czyli 15,5%. Było to 18 448 absolwentów liceum ogólnokształcącego (11%) i 21 810 uczniów technikum (24%).

 

Na poziomie podstawowym egzamin obowiązkowy z języka polskiego zdało 98% uczniów (?)– 98 % w liceum ogólnokształcącym i 97% w technikum. […]

 

86% uczniów zdało egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. W liceum ogólnokształcącym pozytywny wynik otrzymało 90% uczniów (?),  a w technikum 79%.

 

Spośród języków obcych nowożytnych najlepiej wypadł egzamin maturalny z języka hiszpańskiego, który na poziomie podstawowym zdało 99% osób przystępujących do egzaminu (99% w liceum i 89% w technikum).

 

98% zdających zaliczyło egzamin z języka francuskiego (99% w liceum i 76% w technikum) i języka włoskiego (98% w liceum i 94% w technikum). Pozytywny wynik z języka niemieckiego otrzymało 96% przystępujących do egzaminu (97% w liceum i 94% w technikum), a z języka angielskiego 95% zdających (96% w liceum i 92% w technikum). 93,5% osób zaliczyło egzamin maturalny z języka rosyjskiego (94% w liceum i 93% w technikum).

 

W sesji poprawkowej w sierpniu do egzaminu maturalnego przystąpiło 47 897 uczniów (?). Były to osoby, które przed wakacjami przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zaliczyły wyłącznie jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej. Tegoroczni absolwenci stanowili 71% (34 062) wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.[…]

 

Cały komunikat „Wyniki egzaminu maturalnego 2017 – informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej”  –   TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2017 r. (CKE)    –    TUTAJ

 

 

 

Komentarz redakcji

 

Z ujawnionych przez CKE informacji nadal nie dowiadujemy się jaka była zdawalność egzaminów z takich przedmiotów jak biologia, chemia, historia, geografia, WOS czy fizyka. A to zdobyte na tych egzaminach punkty odgrywają często decydującą rolę w procesie rekrutacyjnym na studia, zwłaszcza na tak obleganych kierunkach jak medycyna, prawo lub zarządzanie na uniwersytetach czy nieomal wszystkich  kierunkach na politechnikach.

 

W podanej statystyce powinien cieszyć wyrównany poziom zdawalności egzaminu z j. polskiego:  LO – 98% zdających (nie uczniów!),  technika – 97% przystępujących do egzaminu. Smuci utrzymująca się dysproporcja wyników egzaminów z matematyki między absolwentami liceów i techników: LO –  90% absolwentów, a 79% absolwentów technikum. A to przecież ci ostatni powinni przykładać do tego przedmiotu większą wagę, myśląc o kontynuowaniu swej ścieżki kariery zawodowej na politechnikach…

 

Zastanawia powód utajnienia wyników egzaminów poprawkowych. Czyżby tak wielki procent osób, które do nich przestąpiło „oblało” je, że postanowiono tę liczbę „utopić” w ogólnym wskaźniku osób, które matury w tym roku nie zdały?

 

A przy okazji – warto uświadomić sobie nie tylko wskaźnik procentowy (15.5%), a bezwzględną liczbę tych „nieszczęśników”, którzy ponieśli w tym roku ostateczną klęskę. To 40 258 osób. Zbliżoną liczbę mieszkańców mają takie miasta, jak Sopot, Jarosław, Świdnik czy Sanok…  [WK]Zostaw odpowiedź