W miniony wtorek, 18 marca, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia praktycznego oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, która udostępniła swą salę wykładową i pracownie na warsztaty,  zorganizowali kolejne już Regionalne Forum Innowacyjnych Nauczycieli pt. „Poznaj i zastosuj. Technologie nie tylko dla informatyków”.

 

 1

 

Licznie przybyli nauczyciele innowatorzy uczestniczyli z bardzo bogatym programie konferencji, której największą wartością były oferowane uczestnikom, aż w trzech turach, warsztaty.

 

Część plenarną otworzyły wystąpienia gości, w tym posłanki na Sejm RP pani Elżbiety Królikowskiej-Kińskiej i dr hab. Beaty Jachimczak – dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ.

 

W pierwszej sesji zaprezentowano trzy wykłady, wprowadzające w problematykę konferencji. Były to:

 

  • „Znaczenie technologii informacyjnej w procesie tworzenia wiedzy” – wygłoszony przez Annę Koludo [kierownik Ośrodka Edukacji Informatycznej ŁCDNiKP]
  • „Trening czyni mistrza, czyli jak zaprogramować sukces” – przedstawił Sebastian Wasiołka [ekspert CKE, ORE, autor licznych publikacji z dziedziny pedagogiki, edukacji wspieranej komputerowo i informatyki]

  • „Modelowa integracja szkolnych systemów – dokumentacja i materiały dydaktyczne” – prezentował  Krzysztof Giertler [dyrektor regionalny, firma  LIBRUS SP. z o.o.]

 

 

Drugą sesją zawładnęły nauczycielki innowatorki.  Dwa pierwsze wystąpienia stanowiły swoistą przygrywkę do prezentacji „dobrych praktyk”:

 

  • Partners in Learning – benefisy dla nauczycieli”. Ten amerykański program przybliżyła Klaudyna Stachoń z firmy Microsoft.
  • „Transformacyjna moc technologii w klasie”. O prymacie treści nad formą w technologiach IT mówiła Dorota Wojtuś z ŁCDNiKP.

 

Od tego momentu „Obserwatorium Edukacji” postanowiło promować nauczycielki, dzielące się swoimi „dobrymi praktykami” – także w formie fotograficznej. Oto bohaterki dnia:

 

3

Lidia Aparta (po lewej stronie zdjęcia) i Wiesława Bednarska (po prawej stronie) – nauczycielki SP Nr 36 w Łodzi – opowiadały o swym projekcie „Mistrzowie kodowania”.

 

4

Katarzyna Kasprzyk – nauczycielka SP Nr130 w Łodzi – prezentowała sukcesy swych uczniów w ramach projektu „Randes-vous ze sztuką”.

 

5

Wioletta Szwebs – nauczycielka SP Nr 81 w Łodzi – dzieliła się swym dorobkiem w ramach projektu „Szkoła z klasą 2.0” w komunikacie pt. „Dobra praktyka w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych”.

 

5a

Lucyna Kuryło – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej – opowiadała o wykorzystaniu nowych technologii w pracy wiejskiej szkoły w wystąpieniu, zatytułowanym „Nasze Oceny. Skuteczna komunikacja w środowisku szkolnym”.

 

W trzeciej sesji plenarnej uwagą uczestników zawładnął podkom. Tomasz Pawlicki z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, który podzielił się swą rozległą i stale uaktualnianą wiedzą we wszystko mówiącym wykładzie „Cyberprzestępczość”.

 

 

Po części plenarnej rozpoczął się, realizowany równolegle w trzech turach, blok warsztatów. Oto, przykładowo, trzy z nich *:

 

 DSCF0411

 

DSCF0405

 

 DSCF0397

 

Podczas przerw uczestnicy mogli zwiedzać nie tylko tradycyjnie już na takich konferencjach organizowane stoiska firm, wspierających swymi produktami nowe technologie w edukacji, ale tym razem także ekspozycje promujące dorobek szkół, których nauczycielki występowały podczas części plenarnej.

 

 7

 

8

 

9

 

 

Harmonogram Regionalnego Forum Innowacyjnych Nauczycieli (ze szczegółami)

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

* Zdjęcia te wykonała Anna KoludoKomentarze niedostępne