Portal Prawo.PL zamieścił wczoraj informację, zatytułowaną „Nowe zawody w szkolnictwie branżowym”. Pomijając zawarty tam błąd rzeczowy (zawód „technik spawalnictwa” nie będzie uzyskiwany w szkołach branżowych, gdzie kształci się do zwodów robotniczych, a w technikach – średnich szkołach zawodowych) uznaliśmy, że zamieścimy jego fragmenty, jaki przykład „twórczej” działalności ministerstwa edukacji, które w ten sposób uznało, że udowodni swoją wolę zbliżania szkolnictwa zawodowego do potrzeb współczesnego rynku pracy:

 

MEN pracuje nad zmianami w rozporządzeniu określającym listę zawodów szkolnictwa branżowego. Na liście znalazł się technik spawalnictwa i zdobnik ceramiki. Kształcenie będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.[…]

 

Foto: www. pl.dreamstime.com

 

Jak oni dotąd pracowali bez majstra z tytułem „technik spawalnictwa”?

 

Technik spawalnictwa stanowi w opinii ministra [Ministra Przedsiębiorczości i Technologii] – wnioskodawcy odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na średni personel techniczny branży spawalniczej. Z informacji uzyskanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w tym z rozmów przeprowadzonych z pracownikami powiatowych urzędów pracy wynika, że rynek pracy szybko wchłonie techników spawalnictwa.

 

Istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego, którego w Polsce brakuje. Do uzyskania specjalistycznych certyfikatów spawaczy, kontrolerów i technologów spawalników wymagane jest przygotowanie bazowe, które zapewni ukończenie technikum w zawodzie Technik spawalnictwa.

 

Foto: www.e-manufaktura.com/pl

 

Po trzech latach nauki w brażówce zostaną artystą-robotnikiem…

 

Z podobnych powodów na liście znajdzie się zawód: zdobnik ceramiki. Podyktowane jest potrzebami, oczekiwaniami, a nawet naciskami pracodawców, reprezentujących zakłady branży ceramicznej z całego kraju, w szczególności zaś przedstawicieli firm z województwa dolnośląskiego i łódzkiego. Liczna grupa pracodawców zapewniła w pisemnych rekomendacjach o otwartości rynku pracy na kandydatów z kwalifikacjami zdobnika ceramiki.

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/
Zostaw odpowiedź