Foto: KPRP[www.portalsamorzadowy.pl]

 

 

Wczoraj (12 sierpnia 2022 r.) na stronie Prezydenta RP zamieszczona komunikat:

 

 

Dnia 10 sierpnia 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

 

Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych;

 

Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;

 

Ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji;

 

Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;

 

Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

 

Źródło: www.prezydent.pl

 

 

 

Zobacz także:

 

 

„Portal Samorządowy”  –Klamka zapadła. Ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela z podpisem prezydenta 

–  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź