Foto: www.facebook.com/radamlodziezy

 

Członek Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej…

 

Na zdjęciu: z min. A. Zalewską  – Dawid Witczak – uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. Pochodzi z małej miejscowości Karczewice. Wielki miłośnik lotnictwa, z którym wiąże swoją przyszłość. Jego zamysłem na szkołę przyszłości, jest szkoła, która uczy praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej w życiu. Lubi wolontariat i pracę z drugim człowiekiem, do której zachęca innych.

 

                                                     [Tekst i zdjęcie z 2016 roku: www.facebook.com/radamlodziezy]

 

 

 

Bez żadnych skrótów udostępniamy zamieszczony 27 lipca  na oficjalnej stronie MEN komunikat, który można interpretować dwojako:

 

1. Jaka ta pani minister dobra – przychyliła się do licznych próśb ze strony uczniów i rodziców  (sic!)” .

2. Jako symptom braku zainteresowania uczniów naszych szkół uczestniczeniem w tej atrapie młodzieżowej demokracji.

 

Oto ten komunikat:

 

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – termin rekrutacji przedłużony

 

W związku z licznymi prośbami ze strony uczniów i rodziców do 20 sierpnia br. przedłużony został nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 

Kandydatów, którzy już wysłali zgłoszenia i otrzymali od nas informację o brakach formalnych, informujemy, że pozostałe dokumenty należy przesłać do 20 sierpnia br.

 

Jednocześnie w związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi danych, jakie należy przesłać uprzejmie wyjaśniamy, że ocena zasadności zawarcia w zgłoszeniu określonych informacji o sobie należy do kandydata. Dane podawane są dobrowolnie przez kandydatów i przetwarzane na podstawie ich zgody.

 

 

Osoby, które jeszcze nie wzięły udziału w naborze zachęcamy do wysłania swojego zgłoszenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Przypominamy, ze MEN po raz pierwszy ogłosiło nabór do Rady Dzieci i Młodzieży RP  25 czerwca. Zamieszczono tam m.in. informację o tym, jakie informacje o kandydacie powinny być dołączone do zgłoszenia:

 

 

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 

>zaangażowanie w wolontariat,

 

>zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),

 

osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach);

 

>uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata

 

[Źródło: www.men.gov.pl]

 

 

Podano także, iż zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca i załączono formularz zgłoszeniowy  [TUTAJ]Zostaw odpowiedź