.

Foto:Marcin Obara/PAP[www.polsatnews.pl]

 

Sesja plenarna IV tury rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym – 17 czerwca 2019 r. – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

 

 

Coraz mniejszym zainteresowaniem mediów cieszą się kolejne edycje rozmów o oświacie przy t.zw. „okrągłym stole” organizowane przez rząd. W internecie znaleźliśmy – nie licząc tych „z urzędu” – jedynie dwie obszerniejsze i jedną bardzo fragmentaryczną relację o IV sesji tych „obrad”. Zdecydowaliśmy, aby zacząć od zaprezentowania tej, zamieszczonej na portalu <Wpolityce.pl> Została ona zatytułowana „Kolejna tura rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym. Piontkowski: Część zmian zostanie wprowadzonych jeszcze przed końcem kadencji”. Oto wybrane fragmenty:

 

[…] W poniedziałek rozpoczęła się czwarta tura rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym. W sesji plenarnej obrad udział biorą m.in. premier Mateusz Morawiecki i kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Premier zapewnił, że pomysły zgłoszone i uzgodnione podczas obrad okrągłego stołu edukacyjnego będą w miarę możliwości wdrażane. Wraz z panem ministrem (Dariuszem) Piontkowskim będziemy starali się przekształcać te nasze wszystkie pomysły w sposób w miarę możliwy, konsensualny na propozycje już czy to ustawowe, czy różnych rozporządzeń, które będą mogły zmieniać działania w obszarze edukacji narodowej, np. w tak ważnej dziedzinie, jaką jest jakość kształcenia nauczycieli, o której tutaj dużo rozmawialiśmy podczas poprzednich sesji, w obszarze związanym z metodyką, egzekwowaniem jakości kształcenia i dopasowaniem mechanizmów wynagradzania do tej jakości kształcenia – powiedział.

 

Premier podkreślał także rolę rodziców w systemie edukacji. Poinformował, że w tym zakresie rząd będzie miał „pewne nowe propozycje”. „Ta sfera jest niezwykle istotna, bo to rodzice patrzą przez pryzmat swoich dzieci, młodzieży i bardzo chcą partycypować, brać udział w procesie kształcenia, w poprawie całego systemu – powiedział.[…]

 

Premier podkreślił, że podczas obrad okrągłego stołu edukacyjnego głos w sprawie zmian w oświacie mają także uczniowie. „Uczniowie po raz pierwszy tak mocno zabrali głos i ich perspektywa została tutaj ujęta” – powiedział premier. […]

 

Do zmian w oświacie należy podejść rozważnie; szkoła nie jest instytucją, która wymaga i lubi ciągłe zmiany – mówił w poniedziałek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, podczas kolejnej tury rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym.

 

 

Minister Piontkowski zwrócił uwagę, że podczas poprzednich obrad szczególnie zwracano uwagę na jakość nauczania w szkołach. […]

 

Jak dodał, przy wprowadzaniu zmian należy założyć przynajmniej dwie perspektywy czasowe. „Perspektywa krótka, do końca kadencji, gdzie część z państwa wniosków będziemy próbowali zrealizować. Pan premier wspomniał chociażby o realizacji postulatów środowiska rodziców, bo tam wydaje nam się, że dosyć proste zmiany prawa powinny przynajmniej niektóre postulaty zrealizować” – mówił Piontkowski. […]

 

 

Cała informacja „Kolejna tura rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym. Piontkowski: Część zmian zostanie wprowadzonych jeszcze przed końcem kadencji”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.wpolityce.pl

 

 

Także obszerną jest informacja „Jesteśmy otwarci na dalsze zmiany”. Kolejna tura rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym”, zamieszczona na stronie Polsat News  –  TUTAJ

 

 

O wiele bardziej skąpe są te informacje:

 

>Okrągły stół ws. oświaty. Premier: jesteśmy otwarci na dalsze zmiany – Polskie Radio 24  –  TUTAJ

 

>Premier: część podwyżek dla nauczycieli z budżetu państwa – zamieszczone na stronie RDC (Radio dla Ciebie)   –   TUTAJ

 

 

Są jeszcze informacje zamieszczane na internetowych stronach organów państwa:

 

>TVP Parlament – Premier: Jesteśmy otwarci na dalsze zmiany usprawniające system oświaty  –  TUTAJ

 

>Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Premier: Jesteśmy otwarci na dalsze zmiany, które usprawnią system oświatyTUTAJ

 

>Ministerstwa Edukacji Narodowej – Czwarta tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym   TUTAJ

 Zostaw odpowiedź