Przed kilkoma dniami z oficjalnej strony Łódzkiego Kuratorium Oświaty, pod zakładką <Kierownictwo>, zniknęło zdjęcie   i nazwisko pani Elżbiety Ratyńskiej, prezentowane tam od czerwca 2016 roku –  jako Łódzkiej Wicekurator Oświaty.

 

Mimo naszych poszukiwań w skarbnicy internetu – nie udało się znaleźć najmniejszej choćby informacji o przyczynach tego zniknięcia. Pozostało więc rozpytywanie wśród „osób zbliżonych do dobrze poinformowanych”. Jak „fama głosi” (wszyscy pracownicy Kuratorium otrzymali pismo informujące o tym) – została ona odwołana z tego stanowiska w środę,    18 kwietnia.

 

I już tylko z ustnych relacji naocznych świadków dowiedzieliśmy się, że tego właśnie dnia do ŁKO wezwano pogotowie ratunkowe, które na noszach zabrało nieprzytomną panią Ratyńską…

 

Podobno – jak głosi ta sama „fama” – powodem utraty przytomności, najprawdopodobniej, był udar mózgu – reakcja organizmu pani Ratyńskiej na szok, wywołany wręczeniem przez kuratora urzędowego pisma o odwołaniu jej ze stanowiska. Specjalistom od prawa pracy pozostawiamy komentarz tego kazusu: czy, gdyby osoba zwalniana nie pokwitowała odbioru tego pisma, to czy w tej sytuacji decyzja ta jest prawomocna?

 

Musiało to na panią Elżbietę Ratyńską spaść, jak przysłowiowy grom z jasnego nieba, bo przecież  jeszcze 16 marca reprezentowała wojewódzką władzę oświatową na uroczystości nadania sztandaru Zespołowi Szkół Katolickich w Łodzi (informacja o tym na stronie ŁKO w dn. 20 marca), a 26 marca uczestniczyła w uroczystej gali IX Przeglądu Teatrów Szkolnych „Wszystko Gra” (informacja na stronie ŁKO dn. 27 kwietnia.)

 

Foto: www.dzienniklodzki.pl

 

A przecież nie minęły jeszcze dwa lata od dnia, gdy lokalne media informowały o tym, że Wojewoda Łódzki wręczył pani Elżbiecie Ratyńskiej, podpisaną przez minister Annę Zalewską, nominację na stanowisko Łódzkiego Wicekuratora Oświaty. Odwołanie także musiała podpisać pani minister. Niemożliwe, aby odbyło się to inaczej, niż na wniosek Łódzkiego Kuratora Oświaty…

 

A nas zastanawia zasłona medialnego milczenia jaka okryła tę decyzję kadrową i formę jej realizacji, w całości rozgrywającą się  w środowisku pisowskich struktur władzy. [WK]Zostaw odpowiedź