Foto: www.znp.edu.pl

 

 

Dziś, w siedzibie ZG ZNP odbyła się debata „Szkoła na szóstkę”. Zanim zostaną udostępnione owoce prowadzonej tam wymiany myśli i wypracowana oraz udostępniona deklaracja „Porozumienie dla edukacji”, informujemy dziś o jej programie, a przede wszystkim o promowanej tam książce Andreasa Schleichera – kierownika Programu PISA.

 

 

Na drugą część (po lanchu) zaplanowano:

 

13.00 – 14.00  Dyskusja panelowa „Jak walczyć o lepszą szkołę? Narada praktyków”

Moderator: Piotr Pacewicz, redaktor naczelny portalu OKO.press Przedstawiciele i przedstawicielki środowisk edukacyjnych: Anna Schmidt-Fic (nauczycielka, Protest z wykrzyknikiem), Iga Kazimierczyk (Przestrzeń dla edukacji), Dorota Łoboda (Rodzice mają głos), Maciej Rusiecki (nauczyciel) oraz prof. Michał Bilewicz (UW) i Jakub Gontarek (Lewiatan)

 

14.00 – 14.15 Prezentacja deklaracji „Porozumienie dla edukacji”

 

14.15 – 15.15 Dyskusja

 

15.15 Zakończenie konferencji, połączone ze składaniem podpisów pod deklaracją

 

 

Jak można zorientować się po zaprezentowanym programie, pierwsza część tego spotkania poświęcona została wystąpieniu Andreasa Schleichera – kierownika działu i koordynatora Programu PISA (OECD), podczas której promował on swoją książkę (właśnie przetłumaczoną na j. polski), zatytułowaną „Edukacja światowej klasy”, którą zadedykował „nauczycielom świata, którzy poświęcają swoje życie – pracując często w trudnych warunkach i rzadko otrzymując uznanie, na jakie zasługują – aby pomóc następnemu pokoleniu zrealizować jego marzenia i kształtować naszą przyszłość”.

 

 

 

 

Plik z książką (bezpłatnie) do pobrania: Andreas Schleiche, Czytanki o edukacji. Edukacja światowej klasy” *                                                                                                                                                                  –  TUTAJ

 

*Publikacja wydana we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce

 

Źródło:www.znp.edu.plZostaw odpowiedź