Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, podpisana przez Prezydenta RP 7 stycznia tego roku. Jak powszechnie wiadomo znosi ona obowiązek szkolny sześciolatków oraz zwiększa wpływ kuratorów oświaty na kształtowanie sieci szkół. Ale zmienia także służbową podległość kuratorów oświaty: „Art. 30. 1. Kuratora oświaty, na wniosek wojewody, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może odwołać kuratora oświaty także z własnej inicjatywy.”

 

 

Zobacz na portalu oswiata.abc.pl artykuł „Sześciolatki nie pójdą obowiązkowo do szkoły – nowe przepisy już obowiązują”.

 

 
Zobacz tekst tej ustawy, opublikowany w Dzienniku Ustaw RP – TUTAJ

 

 

 



Zostaw odpowiedź