Foto: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Obrady Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Warszawa 28 sierpnia 2019 r.

 

 

Dziennik „RZECZPOSPOLITA” zamieścił dziś artykuł, zatytułowany ”Szef nauczycielskiej „S”: W 2020 r. możliwy strajk w oświacie”. Można tam przeczytać, że związkowcy z oświatowej Solidarności” napisali list do ministra Piontkowskiego, w którym skarżą się na niedotrzymywanie przez resort zobowiązań:

 

Według wspólnych uzgodnień z rządem nowy system wynagradzania miał być dopracowany do 2020 r. Jak widać jednak, tempo negocjacji z przedstawicielami rządu RP nie gwarantuje wprowadzania nowego systemu od stycznia 2020 r.”

 

W dalszej części tej publikacji przytoczono wypowiedzi Ryszarda Proksy – przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”, które są streszczeniem stanowiska, jakie władze sekcji zajęły podczas obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które odbyły się 28 sierpnia 2019 r. w Warszawie. Oto fragment tekstu, w którym przytoczono wypowiedzi prezesa Proksy:

 

 

Podczas ostatniego spotkania szefa resortu edukacji ze związkowcami, pod koniec sierpnia, zdecydowano o zawieszeniu do okresu „po wyborach” dyskusji o zmianie systemu wynagradzania nauczycieli. – W związku z niezrealizowaniem punktu porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego nowego systemu wynagradzania nauczycieli wracamy do pierwotnych żądań podwyżek od przyszłego roku – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Ryszard Proksa, szef nauczycielskiej „S”. Dodaje, że związkom bardzo nie podoba się odkładanie kwestii podwyższenia nauczycielskich płac na okres po wyborach. – Jesteśmy związkiem zawodowym i naszym zadaniem jest walka o nauczycieli. Frustracja w środowisku jest duża. W tym roku strajku nie będzie, ale za to, co wydarzy się w przyszłym roku nie mogę ręczyć – mówi Proksa. Tym bardziej, że jak przyznaje, nie spodziewali się tak galopującego wzrostu pensji minimalnej. […]

 

 

Cały artykuł ”Szef nauczycielskiej „S”: W 2020 r. możliwy strajk w oświacie”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.rp.pl

 

 

Można ten tekst porównać z oficjalnym komunikatem, jaki po tym posiedzeniu zamieszczono na stronie KSOiW NSZZ „Solidarność” – poniżej przytaczamy jego fragment:

 

[…] Stwierdzono, że nie wszystkie punkty porozumienia są spełnione. Realizowana jest aktualna podwyżka 1 września 2019 r.

 

Stanowczy protest wzbudza opieszałość w dotrzymaniu punktu VI porozumienia – prac nad nowym systemem wynagradzania. Ministerstwo nie przygotowało również zmian legislacyjnych w celu odbiurokratyzowania pracy nauczycieli.

 

Złamaniem postanowień porozumienia jest także brak prawnego zagwarantowania dodatku za wychowawstwo w wysokości min. 300 zł. dla wszystkich nauczycieli pełniących tę funkcję.[…]

 

Cały komunikat   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 Zostaw odpowiedź