Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wczoraj na swej stronie raport pt. „Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty. Publikacji towarzyszy tekst, wprowadzający w jego problematykę. Oto jego fragmenty:

 

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych na podstawie danych z badania panelowego Uwarunkowania decyzji edukacyjnych opracowali raport dotyczący zróżnicowania wojewódzkiego w zakresie dokształcania się dorosłych, zajęć dodatkowych dla dzieci, korzystania z nowoczesnych technologii, prywatnych wydatków na edukację czy wpływu poziomu wykształcenia w rodzinie na jej sytuację materialną.[…]

 

Młodzież uprawia sport i uczy się języka

Prawie 45% dzieci i młodzieży uczących się w systemie formalnym, przez co rozumiemy uczęszczanie do przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, jednocześnie bierze udział w zajęciach dodatkowych. Zróżnicowanie regionalne pod tym względem jest dość znaczne. Z jednej strony są takie województwa jak opolskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie, gdzie ponad 50% dzieci i młodzieży angażuje się w zajęcia pozalekcyjne, a z drugiej województwa warmińsko-mazurskie, lubuskie i podkarpackie, gdzie ponad 60% dzieci i młodzieży nie uczestniczy w żadnych zajęciach. Przyczyny nieangażowania się w jakiekolwiek zajęcia dodatkowe to najczęściej, w prawie 40%, brak poczucia potrzeby takiego zaangażowania. Dwa razy rzadziej wskazywano na odpowiedź, że dziecka nie interesuje udział w zajęciach dodatkowych.

 

Najczęściej wybieranym typem zajęć dodatkowych są zajęcia sportowe, w równym stopniu we wszystkich województwach. Drugim najczęściej wybieranym typem zajęć jest nauka języka obcego, ale tym wypadku zróżnicowanie regionalne jest znaczne.

 

Uczniowie najczęściej biorą udział w jednego typu zajęciach. Około 30% angażuje się w dwa typy takich zajęć. Województwa mazowieckie i świętokrzyskie mają najwyższy wskaźnik uczestnictwa w dwóch typach zajęć dodatkowych, a województwa małopolskie i wielkopolskie w trzech i więcej.[…]

 

Więcej – TUTAJ

 

Raport „Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty”

 

Streszczenie

 

Raport przedstawia analizę zróżnicowania wojewódzkiego wybranych aspektów objętych badaniem panelowym Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych. Otrzymane wyniki wskazują na znaczące zróżnicowanie pomiędzy województwami we wszystkich analizowanych aspektach.

 

W raporcie przedstawiono kształtowanie się ścieżek edukacyjno-zawodowych oraz ich zmiany między pokoleniami, opracowane na podstawie zebranych informacji o biografiach edukacyjnych oraz zawodowych respondentów badania. Kolejne tematy poruszone w raporcie dotyczą aktywności edukacyjnej Polaków: uczestnictwa dorosłych w edukacji pozaformalnej oraz dzieci w różnego typu zajęciach dodatkowych – uzyskane wyniki ponownie potwierdzają, że zarówno w przypadku aktywności edukacyjnej dorosłych, jak i dzieci, występują różnice regionalne. Obserwujemy również zróżnicowanie związane z deklarowanymi przyczynami braku aktywności edukacyjnej.

 

Pomimo rozprzestrzeniania się dostępu do internetu, także w obszarze korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obserwujemy znaczące różnice pomiędzy województwami, dotyczące tak dostępu, jak i korzystania z Internetu, jak i posiadania smartfonów. Zarówno dzieci do piętnastego roku życia, jak i osoby w starszych grupach wieku najchętniej korzystają z TIK dla rozrywki, wykonując proste czynności jak przeszukiwanie Internetu czy czytanie wiadomości. Złożone aktywności, np. udostępnianie treści czy programowanie, są zdecydowanie mniej popularne wśród użytkowników nowoczesnych technologii.

 

Analizując różne czynności wykonywane w ramach TIK, można wskazać województwa, w których odsetki osób aktywnych są relatywnie niskie niezależnie od typu aktywności oraz województwa, które mają wysokie odsetki aktywnych w różnego rodzaju czynnościach związanych z TIK.

 

Ocena poziomu wykluczenia edukacyjnego i wykluczenia społecznego pokazuje również, że niski poziom wykształcenia, a także to, że osoby nie uczą się i nie pracują, skutkuje wzrostem wykluczenia dorosłych i dzieci w wyróżnionych obszarach. Skala wzrostu wykluczenia różni się znacząco pomiędzy województwami, w niektórych niskie wykształcenie dorosłych członków gospodarstw domowych skutkuje znacznym ograniczeniem dostępu dzieci nawet do dóbr podstawowych.

 

Raport kończą dwa rozdziały poświęcone aspektom finansowym: wydatkom prywatnym związanym z uczestnictwem dzieci w edukacji formalnej, jak również dochodom gospodarstw domowych. W obu tych obszarach również obserwujemy zróżnicowanie pomiędzy województwami.

 

Raport „Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty”  –  plik PDFŹródło: www.ibe.edu.plZostaw odpowiedź