Przed kilkunastoma dniami w Szkole Podstawowej nr 29 w Łodzi, w ramach obchodów Dnia Patrona – Jana Kochanowskiego, odbyło się podsumowanie projektu Święto Języka Ojczystego.

 

W godzinach przedpołudniowych 48 uczniów z 15 szkół podstawowych Łodzi i sąsiednich miejscowości przystąpiło do IV Ogólnołódzkiego Konkurs Kaligraficzno-Krasomówczego, którego w tym roku temat przewodni brzmiał: „Rozwijam się i dążę do celu u boku autorytetu”.

 

  Kaligrafia 1

 

 

Recytacja 1

 

Recytacja 2

 

Jury i nagrody

 

Jury w składzie: Elżbieta Grzelakowska (Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej), Dorota Sosnowska (nauczyciel w SP nr 29, miłośniczka kaligrafowania), Anna Gonsak – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego dla Nauczycieli (aktorka Teatru Mina Mana u Kindermana), Krzysztof Jakubiec (Mistrz Mowy Polskiej), Katarzyna Kończal (Pałac Herbsta), Agnieszka Chrudzimska (poetka, polonistka) wysłuchało prezentacji oratorskich i uważnie przyjrzało się pracom kaligraficznym uczniów.

 

 

 

                                                      Oto lista laureatów:

 

                                              Kategoria: Krasomówstwo kl. IV-VI

 

                                     Mistrz Mowy Ojczystej: Mateusz Osiński (SP nr 193)

                                     Wicemistrz Mowy Ojczystej: Matylda Gajdzis (SP nr 41)

 

                                    Wyróżnienie: Natalia Nettik (SP Rzgów)

                                    Wyróżnienie – Jan Trzciński (SP nr 137)

 

                                               Kategoria: Kaligrafia klasy IV-VI

 

                                    Mistrz Kaligrafii – Martyna Pawłowska (SP Rzgów)

                                    Wicemistrz Kaligrafii – Gabriela Smykacz (TO „Edukacja”)

 

                                   Wyróżnienia:

                                   Marta Palmowska (SP nr 71)

                                   Barbara Mróz (TO „Edukacja”)

                                   Wiktoria Pewniak (SP nr 91)

                                   Gabriela Majewska (SP nr 26)

                                   Anna Wiktorko (SP nr 174)

 

                                            Kategoria: Kaligrafia klasy II-III

 

                                  Mistrz Kaligrafii – Beata Majak (SP nr 71)

                                  Wicemistrz Kaligrafii – Julia Putek (SP nr 71)

 

                                  Wyróżnienia: Jakub Duniec (SP nr 44)

 

Swięto j polskiego 1

 Laureaci otrzymują nagrody

 

Wiidownia i goście

 

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystości, w której udział wzięli: Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty, Anna Rabiega Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Piotr Janicki z ŁCDNiKP, ksiądz proboszcz Piotr Turek, ppłk Sławomir Płuciennik z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego oraz Henryk Krawczyk i Joanna Żak reprezentujący ŁSSE.

 

Autorytety

 

Uczestnicy konkursu i zaproszeni goście obejrzeli także przedstawienie pt. „Autorytety”, którego scenariusz napisała Elżbieta Jurek dyrektor SP nr 29.

 

Autorytety 2

 

Swięto j polskiego 2

Pamiątkowe zdjęcie: laureaci, aktorzy, jurorzy i goście

 

 

 

Opracowano na podstawie materiałów, pochodzących z:

                                               www.kuratorium.lodz.pl

                                               www.sp29.szkoly.lodz.pl

 

 Komentarze niedostępne