Portal oswiata.abc zamieścił odpowiedź na takie oto, nadesłane – jak wynika z treści – przez uczennicą lub ucznia I klasy liceum ogólnokształcącego, pytanie:

Czy nauczyciel wychowawca może na godzinie wychowawczej analizując wyniki nauczania swojej klasy robić to publicznie czytając oceny na głos oraz analizować publicznie frekwencje poszczególnych uczniów na forum klasy?

 

Oto fragment rozbudowanej, zawierającej podstawę prawną, odpowiedzi:

 

Moim zdaniem nauczyciel wychowawca klasy może dokonywać analizy ocen poszczególnych uczniów i ich frekwencji w trakcie godzin wychowawczych, podając na forum klasy uzyskane oceny czy liczbę nieobecności. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów z poszanowaniem ich godności osobistej w myśl zapisu  art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

 

Cały artykuł TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.plKomentarze niedostępne