Foto:pl.depositphotos.com

 

 

Po przejrzeniu informacji o wydarzeniach, a także komentarzy i publikacji, jakie w okresie zawieszenia dziań redakcji OE ukazały się w mediach ogólnopolskich, a które dotyczyły tego co w tym czasie działo się na ogólnopolskiej arenie oświatowej, wybraliśmy kilka, które uznaliśmy, iż powinny one zostać odnotowane na naszej stronie.

 

Zaczniemy od informacji zamieszczanych na stronie MEN. Na odnotowanie zasługują jedynie:

 

>Komunikat o podpisaniu w czwartek, 16 sierpnia, przez Minister Zalewską rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego.   [TUTAJ]

 

>Informacja, że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.  [TUTAJ]

 

>Dzisiaj zamieszczono informację ,że Minister Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowały poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.   [TUTAJ]

 

 

 

Niezawodna (jak dotąd) strona firmy Wolters Kluwer, od niedawna pod nową nazwą Prawo.PL, wśród licznych innych, zamieściła trzy materiały, które zasługują na ich upowszechnienie.

 

Pierwszym jest artykuł, zatytułowany „Szkolne doradztwo wciąż zawodzi”, który warto przeczytać w kontekscie podpisanego rozporządzenia o doradztwie zawodowym. Oto fragmenty tej publikacji:

 

Dzieci w przedszkolu dowiadują się, czym są zainteresowania zawodowe. Resort edukacji chce również, by dziecko wiedziało, jak określać swoje mocne strony, a także tego czym jest praca i jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka. Nie za bardzo bierze jednak pod uwagę zmiany na rynku pracy.

 

[…] W klasach I-VI szkoły podstawowe nacisk położony zostanie na określanie mocnych stron, definiowanie pracy oraz jej znaczenia. Resort edukacji chce również, by dziecko wiedziało, jak określać swoje mocne strony, a także tego czym jest praca i jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka.

 

W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego.

 

Doradztwo zawodowe w szkołach nie powinno skupiać się na wyborze konkretnej profesji, a raczej na kwalifikacjach i kompetencjachmówi […] Jakub Gontarek ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.Zwłaszcza że wielu uczniów i tak nie będzie pracować w istniejących obecnie zawodach. Postulujemy stworzenie listy zawodów i kwalifikacji przyszłości, obecnie ustawa o rynku pracy nie zawiera przepisów w tej sprawie – dodaje. […]

 

Całość – TUTAJ

 

 

Bardzo „świeży”, bo zamieszczony właśnie dzisiaj, jest artykuł „Rada rodziców może łatwo stracić pieniądze„. Oto początek tej publikacji:

 

Na problemy z uprawnieniami rady rodziców zwraca uwagę rzecznik finansowy, który w raporcie z maja 2017 r. zwracał uwagę, że rada rodziców nie jest podmiotem z osobowością prawną, i nie może być stroną żadnej umowy. Zdaniem rzecznika nie może też założyć konta.[…]

 

Jak wskazuje Marcin Jaworski, ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowego, rozwiązaniem, które zapewniałoby bezpieczeństwo w takich sytuacjach jest utworzenie w ramach rachunku szkoły dedykowanego subkonta z upoważnieniem niektórych członków rady rodziców do korzystania z niego. Dodaje jednak, że banki rzadko zwracają na to uwagę.

 

Nie zdarza się, żeby bank odmówił wypłaty z konta, oczywiście dopóki wszystko jest w porządku. Przekonaliśmy się o tym na przykładzie rady rodziców z Nadarzyna, gdzie problemy zaczęły się w momencie upadłości banku – tłumaczy. Chodziło o 14 tys. zł wpłacone na ubezpieczenia uczniów. Bankowy Fundusz Gwarancyjny odmówił ich zwrotu, stwierdzając, że rada rodziców nie miała prawa założyć rachunku w banku. […]

 

 

Całość    –    TUTAJ

 

 

Za to dużo wcześniej, bo właśnie w pierwszym dniu nieplanowanej przerwy w redagowaniu OE, na stronie Prawo.PL zamieszczono obszerny artykuł Stanisława Szelewy, zatytułowany „Zmiany w szkolnictwie zawodowym – pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach”. Oto początek i główne tezy jego dalszej treści:

 

[…] Zaczynamy się przyzwyczajać do tego, że projekty w ustawach dotyczących oświaty są bardzo długie. Tym razem na 176 stronach planuje się reformowanie szkolnictwa w takiej skali, że konsekwencji wprowadzenia ustawy nie są w stanie ogarnąć nawet jej autorzy. Wskazuje na to dołączona do projektu ocena skutków regulacji, gdzie przyznają, że są bezradni w przewidywaniu niektórych skutków finansowych reformy. […]

 

A dalej można tam przeczytać, że:

 

>Pieniądze niekoniecznie dla szkoły, która je zebrała.

>Dyrektor osobą odpowiedzialną za organizację stażu.

>Pensum nauczyciela (zwodu) określi ustawa.

>Pensje nie olśnią (ucznia) młodocianego pracownika.

>Pracodawca nadal nic nie musi.

 

Stanisław Szelewa jest dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie w Świdnicy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem oświaty, twórcą oryginalnej koncepcji naliczania budżetów szkół w samorządach terytorialnych.

 

 

Cały artykuł „Zmiany w szkolnictwie zawodowym – pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach”   –   TUTAJ

 

 

Ostatnie trzy artykuły ze strony www.prawo.pl/oswiata/zarzadzanie/Zostaw odpowiedź