Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi będzie bacznie przyglądać się, jak wydawane są środki finansowe zapisane w tegorocznym budżecie na wydatki inwestycyjne w oświacie. Będziemy monitorować, czy organ wykonawczy realizuje wszystkie zapisy dotyczące inwestycji edukacyjnych na 2014 rok – zapowiedziało prezydium Komisji: przewodnicząca Wiesława Zewald oraz wiceprzewodniczący Małgorzata Niewiadomska-Cudak i Piotr Adamczyk. Jak przypominała W. Zewald, na potrzeby inwestycyjne dla szkół w budżecie na 2014 roku zapisano kwotę 4 mln zł. – Po poprawkach klubów „Łódź 2020″, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Prawa i Sprawiedliwości mamy w tej chwili zapisaną kwotę 17 mln zł i bardzo rzetelnie będziemy przyglądać się wydatkowaniu tych środków – zapowiedziała W. Zewald.

 

 Prezydium KE RMŁ

                                 Foto: www.uml.lodz.pl

Od lewej: P. Adamczyk, W. Zewald, M. Niewiadomska-Cudak

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji, Piotr Adamczyk informował, że dzięki poprawkom jego Klubu na edukację zapisano dodatkowo prawie 5 mln zł. Do tej pory nie ma jednak podwyżek dla pracowników niepedagogicznych, na które Klub Radnych PiS, przeznaczył 2 mln zł. Radny zwracał się w tej sprawie do Prezydenta, aby rozwiązać rezerwę przeznaczoną na ten cel. – Wiemy, że pozostałe realizacje zadań, które wprowadziliśmy do budżetu, są na etapie przygotowawczym – dodawał P. Adamczyk.

 

Dzięki stanowisku Komisji Edukacji podjętym na jednym z posiedzeń, termomodernizacja szkół w 2014 roku stała się faktem – mówiła M. Niewiadomska-Cudak, która przypominała, że w projekcie budżetu na 2014 rok, na termomodernizację placówek oświatowych nie było przeznaczonych żadnych środków finansowych. Zdaniem radnej jest to priorytet i trzeba tę inwestycję nadal kontynuować, dlatego zapowiedziała, że Komisja będzie monitorować, jak przeprowadzane będą prace w 13 szkołach, podobnie jak bacznie będzie przyglądać się modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej nr 190, który połączony będzie z termomodernizacją tejże placówki. – Klub Radnych SLD dzięki swoim poprawkom zabezpieczył na cele edukacyjne ponad 8 mln zł. Istotne jest, by budynki szkolne wyglądały na miarę XXI wieku – dodawała M. Niewiadomska-Cudak.

 

Przewodnicząca Komisji W. Zewald zaapelowała do wiceprezydenta Łodzi, Krzysztofa Piątkowskiego, aby dokonał przeglądu boisk „Orlik”, na których remonty Klub „Łódź 2020″ przeznaczył 160 tys. zł. W. Zewald zwróciła także uwagę na fakt, że rodzice 6-latków proszą w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych o odroczenie obowiązku szkolnego. – Czy to tylko strach przed rozpoczęciem tej edukacji, czy też szkoły, do których dzieci miałyby pójść, nie są do końca przygotowane? Apeluję o to, aby współpraca między prezydentem odpowiedzialnym za edukację, a poradniami psychologiczno-pedagogicznym nastąpiła w trybie pilnym – mówiła przewodnicząca Komisji. Radna przypominała jednocześnie, że dzięki spotkaniom radnych Klubu „Łódź 2020″ z rodzicami dzieci, 12 szkół podstawowych zostanie w tym roku doposażonych na lepsze przyjęcie 6-latków. – Dalej zgłaszają się do nas rodzice, choćby ze Szkoły Podstawowej nr 71, którzy apelują, że jeszcze nie do końca placówki są przygotowane – dodawała.

 

M. Niewiadomska-Cudak zaapelowała także o współpracę wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego z Komisją Edukacji. Prezydium oczekuje, że władze Miasta będą informowały, że realizowane inwestycje powstają z inicjatywy radnych Rady Miejskiej, którzy wnieśli do budżetu odpowiednie poprawki.

 

Prezydium Komisji Edukacji zapowiedziało, że od maja będzie chciało co miesiąc informować o postępach realizacji wszystkich poprawek, które wniosły do projektu budżetu Miasta na 2014 rok kluby radnych „Łódź 2020″, SLD oraz PiS.

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 Komentarze niedostępne