W Łodzi odbyła się konferencja „Erasmus+ wielkim wyzwaniem dla województwa łódzkiego”, którą wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim przygotowała poseł do Parlamentu Europejskiego Joanna Skrzydlewska. Uczestnikiem spotkania była prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił kilka dotychczasowych programów. Jego realizacja zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. Budżet programu wynosi 14,7 mld euro. W 2014 roku jest do wydania 1,8 mld euro, w tym 102 mln euro zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce. O pieniądze mogą starać się nie tylko studenci, ale szkoły wszystkich szczebli, także te uczące zawodu, kadra wyższych uczelni, czy słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, jak również, po raz pierwszy, członkowie organizacji sportowych.

 

Mam nadzieję, że dużą liczbę Europejczyków korzystających z programu Erasmus+ będą stanowić beneficjenci z województwa łódzkiego. Ile pieniędzy trafi do naszego regionu, zależy od kreatywności, mobilizacji i energii zainteresowanych. Serdecznie państwa zachęcam do pokazania, że Łódź i województwo łódzkie potrafi zrobić wiele dobrego dla swoich mieszkańców – mówiła europosłanka Joanna Skrzydlewska.[…]

 

Najbliższy termin składania wniosków do programu „Erasmus+” to już 17 marca, a zatem bierzmy się do pracy i aplikujmy. Wiedzę, którą pozyskamy podczas konferencji wykorzystujmy dla dobra Łodzi i wszystkich mieszkańców. Kreatywności z pewnością nam nie zabraknie – podkreślała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

 

O szczegółach nowego programu opowiedział między innymi Tomasz Bratek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odpowiada za jego wdrażanie w Polsce. Podkreślał, że zaletą tego programu są uproszczone procedury, co ma ułatwić dostęp zainteresowanym do unijnego wsparcia.

 

 

Cała informacja Erasmus+ to wielkie wyzwanie  TUTAJ

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

Więcej o programie Erasmus+ można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Oto fragmenty zamieszczonych tam informacji:

 

Partnerstwa strategiczne

Projekty realizowane w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” w obszarze edukacji szkolnej powinny w jak największym stopniu odpowiadać na potrzeby instytucji zaangażowanych w projekt, wprowadzając długofalowe zmiany, innowacje i dobre praktyki tam, gdzie jest to niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na różnych poziomach edukacji. Podczas spotkań projektowych, wyjazdów edukacyjnych, a także wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym współpracę wirtualną i tworząc ogólnodostępne internetowe zasoby edukacyjne, uczniowie i nauczyciele będą mieli również szansę wypracowania wspólnych rozwiązań w ramach proponowanych priorytetów, do których należą: zwiększanie osiągnięć młodych ludzi, szczególnie tych zagrożonych wczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych, podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki, rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli. […]

 

Kto może wziąć udział

Wniosek mogą złożyć placówki publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, a więc krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, Szwajcarii, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM).

 

Terminy składania wniosków

Mobilność edukacyjna – 17 marca 2014 r. (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego)

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – 30 kwietnia 2014 r. (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego)

 

 

Więcej  TUTAJ

 

 

 

 Komentarze niedostępne