Podczas dzisiejszych obrad Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kaliszu także sformułowano stanowisko tego związku zawodowego w sprawie exposé premier Beaty Szydło . Oto jego treść:

 

 

Stanowisko
Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w odniesieniu do expose Prezesa Rady Ministrów w części dotyczącej oświaty.

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia zapowiedź likwidacji tzw. godzin karcianych, wzmocnienia pozycji nauczyciela, odbiurokratyzowania szkoły.

 

Rada podziela ogromny niepokój i rozumie sprzeciw nauczycieli i pracowników gimnazjów wywołany zapowiedzią likwidacji tego typu szkoły. Oczekujemy, że decyzja zmiany w ustroju szkolnym, będzie wypracowana w drodze rzeczywistego dialogu społecznego, po dogłębnej analizie podstawy programowej oraz skutków planowanych zmian. Krajowa Sekcja nie wyrazi zgody na działania, w wyniku których nastąpiłaby utrata pracy przez nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.

 

Rada deklaruje gotowość szybkiego spotkania z Ministrem Edukacji Narodowej w celu przedstawienia obszarów wymagających bezwzględnego uporządkowania i poprawienia warunków oraz jakości pracy szkół.

 

Proksa

Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.plZostaw odpowiedź