Foto: www.znp.edu.pl

 

Konferencja prasowa Prezesa ZG ZNP Sławomira Broniarza przed kolejnym posiedzeniem zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na podwyższenie pensum. – Ministerstwo dąży do konfrontacji – stwierdził prezes ZNP. Ministerialne propozycje odrzucają również „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych. – To absolutnie nie do przycięcia – komentują.

 

Ministerstwo idzie w kierunku konfrontacyjnymoświadczył na konferencji prasowej szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz na dwie godziny przed kolejnym posiedzeniem zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. – Chcemy rozmawiać o rzeczywistym podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela. Niestety, propozycje ministerstwa tego nie zapewniają – dodał i podkreślił, że w poniedziałek prezydium zarządu głównego ZNP krytycznie oceniło propozycje resortu. […]

 

Przypomnijmy, że tydzień temu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przesłał do związkowców i samorządowców „kierunkowe tematy”, które mają stanowić „zaczątek dyskusji” nad podniesieniem prestiżu zawodu nauczyciela. MEiN proponuje m.in.*: […]

 

 

 

Cały artykuł „Gazety Wyborczej” – Większe pensum? ZNP odrzuca propozycje ministra Czarnka   –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.wyborcza.pl

 

 

*Propozycje MEiN przesłane związkom zawodowym  –  TUTAJ

 

 

x           x           x

 

 

Informacja ZNP przed rozmowami z MEiN (18.05, godz.13.30)

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego weźmie udział w dzisiejszych rozmowach z ministerstwem edukacji nt. propozycji MEiN dot. statusu zawodu nauczyciela. Chcemy rozmawiać.

 

Chcemy rzeczywistego zwiększenia:

prestiżu zawodu nauczyciela

pensji w oświacie!

 

Niestety, te propozycje, które zostały nam przekazane tydzień temu przez ministerstwo tego nie zapewniają. […]

 

Proponujemy, by nauczycielskie zarobki zostałyby związane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. I mamy gotowy projekt wprowadzający takie rozwiązanie – „Godne płace”. Mamy także gotową propozycję dotyczącą mechanizmu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. To nasza obywatelska inicjatywa „Pensje nauczycieli z budżetu”, pod którą podpisało się ponad 340 tysięcy osób, dotycząca wypłacania nauczycielskich pensji z budżetu państwa. Ona od kilku lat czeka na dalsze procedowanie w Sejmie i chcemy do niej teraz powrócić.

 

Wczoraj Prezydium ZG ZNP krytycznie oceniło propozycje MEiN dotyczące zmian statusu zawodowego nauczyciela.

 

Dzisiaj to Stanowisko Prezydium ZG ZNP przedstawimy na rozmowach z ministerstwem. Mówi ono o odrzuceniu projektowanych zmian statusu zawodowego nauczycieli, przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dokumencie z 11 maja br. 

 

ZNP chce rzeczywistego zwiększenia:

prestiżu zawodu nauczyciela

pensji w oświacie,

 

ale propozycje ministerstwa, które zostały nam przekazane, tego nie zapewniają. Wręcz przeciwnie.

 

Prezydium ZG ZNP z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie projektowanych zmian statusu zawodowego nauczycieli

– Uchwała – TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

x           x           x

 

 

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie „Materiału wyjściowego do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty”

 

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca w całości przesłany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty”. Materiał ten nie uwzględnia naszego głównego postulatu powiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

 

Z oburzeniem przyjmujemy fakt, iż przedstawiony nam dokument, będący efektem dwuletniej pracy resortu oświaty, nie gwarantuje realizacji VI punktu Porozumienia zawartego między NSZZ „Solidarność” a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z 7 kwietnia 2019 r.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

 

 

Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli. Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 Zostaw odpowiedź