Foto: Leszek Szymański [www.gazetaprawna.pl]

 

Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) – przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

 

 

Na portalu „Prawo.PL” zamieszczono dziś informację, zatytułowaną „Nieudany start prac nad ustawą ograniczającą dostęp stowarzyszeń do szkół”. Oto jej fragmenty:

 

Nie doszło w piątek (18 września 2920) do pierwszego czytania prezydenckiego projektu ustawy o działalności stowarzyszeń w szkole, która ma ograniczyć możliwości prowadzenia zajęć przez stowarzyszenia. Zostało zdjęte z porządku obrad sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w związku z postulatami, by w posiedzeniu mogły wziąć udział związki zawodowe i organizacje pozarządowe.


Na posiedzeniu zjawili się przedstawiciele ZNP i Grupy Ponton, ale na ich obecność nie zgodziła się przewodnicząca komisji Mirosława Stachowiak-Różecka. Jej zdaniem obowiązujący regulamin Sejmu zabrania uczestniczenia w posiedzeniach komisji osób z zewnątrz. Przewodnicząca zwróciła się do marszałek Sejmu z pytaniem, czy organizacje społeczne mogą uczestniczyć w pracach nad projektem na dalszym etapie. – Poczekamy spokojnie na odpowiedź marszałek, by nie tylko na prace podkomisji i prace nad projektem, ale już na pierwszym czytaniu były wszystkie zainteresowane strony – stwierdziła.[…]

 

Z wnioskiem o przełożenie pierwszego czytania tak, by organizacje społeczne mogły wziąć w nim udział przynajmniej zdalnie, wystąpiła posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica). Po krótkiej przerwie przewodnicząca komisji poinformowała, że zdejmuje punkt z porządku obrad komisji. – Zastanawialiśmy się nad tą sprawą również na prezydium. Zdawałam sobie sprawę, że projekt wzbudza zainteresowanie. Różne strony, organizacje pozarządowe i związki zawodowe pytały, czy można wziąć udział w posiedzeniu komisji. Sekretarz komisji informowała, że nie ma takiej możliwości. I wszyscy, poza ZNP, zaakceptowali to i złożyli opinie na piśmie – mówiła poseł Stachowiak-Różecka.

 

Na razie nie wiadomo, kiedy może być wyznaczony kolejny termin na pierwsze czytanie projektu.

 

 

 

Cały tekst informacji „Nieudany start prac nad ustawą ograniczającą dostęp stowarzyszeń do szkół” – TUTAJ

 

 

 

Treść przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (wraz z uzasadnieniem) – plik pdf – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź