Oto tekst, jaki Tomasz Tokarz zamieścił w czwartek 29 lutego na swoim Fb profilu:

 

 

Z cyklu analiza komentarzy:

 

jeżeli nauczyciel wymaga do sprawdzania wiedzy sprawdzianu to kiepski z niego nauczyciel

 

Hmm, a w jaki inny sposób można SPRAWDZIĆ wiedzę, ja nie za pomocą SPRAWDZANIA wiedzy?

 

Instrumentaliści toczą walkę z narzędziami.

 

Sprawdzian, jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu sprawdzaniem tego, czego się X nauczył. Sprawdziany są nieodłączną częścią uczenia się. Każdy trenujący od czasu do czasu ma sparingi.

 

Sprawdziany mogą mieć różne formy. Ich wspólną cechą jest to, że uczeń ma do wykonania pewne zadania, z którymi się mierzy w określonym czasie.

 

Sprawdzian może służyć samemu uczniowi. Uczymy się, a potem sprawdzamy ile się nauczyliśmy. Czasem wystarczy sam wynik. Czasem potrzebne jest umówienie przez nauczyciela. Jeśli nauczyciel ma udzielić rozwojowej informacji zwrotnej musi mieć na podstawie czego jej udzielić.

 

Sprawdzian jest też ważny tez dla monitorowania procesu nauczania. Np. pozwala zorientować się jaki procent zrealizowanego materiału zostaje uczniom w głowach np. po 2 tygodniach. I w jaki sposób potrafią z niego korzystać.

 

Problem nie polega na sprawdzianach tylko z tym, co zrobimy z wynikiem sprawdzianu. Czy pozostanie informacją (zrobiłaś poprawnie 7 z 10 zdań) czy nadamy mu inne znaczenie – np. stanie się pałką do okładania ucznia.

 

Jeśli bywałeś na lekcjach albo nie, ale realnie się przygotowywałeś i dostajesz systematycznie np. 2/10 to jest to jedynie sygnałem – przedmiot X nie jest moją mocną stroną. Jeśli mi zależy – mogę się na nim skupić. Jeśli mi nie zależy – mogę odpuścić i znaleźć sobie inny przedmiot.

 

Dyskutujmy o edukacji poważnie.

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/tomasztokarzIE/

 

 

x          x          x

 

 

Jako poszerzenie wiedzy o problemie sprawdzianów wiedzy uczniów proponujemy lekturę tekstu Danuty Sterny, opublikowanego na portalu EDUNEWS  5 lutego 2023 roku. Poniżej zamieściliśmy jedynie jego początkowy fragment, zachęcając do przeczytania całości na portalu EDUNEWS:

 

 

Sprawdzian jako narzędzie w nauczaniu

 

Uważam, że sprawdzianom i ich ocenieniu nie poświęca się w szkole należytej uwagi. Niby ocenianie, owszem, jest ważne, ale raczej jako pokazanie uczniom, czego nie wiedzą, a co powinni. Przeprowadzanie i wykonywanie sprawdzianów ma jednak szersze znaczenie. Pojawią się głosy, że sprawdziany i ocenianie nie są wcale potrzebne. Ale tak nie jest! Sprawdzian to ważny element procesu uczenia się. Dzięki dobrze zaplanowanemu sprawdzianowi i jego ocenie uczeń ma okazje zobaczyć, że się uczy, a to jest niezbędne dla jego motywacji. Dodatkowo przygotowując się do niego, ale też wykonując sprawdzian, uczniowie efektywnie się uczą.

Skoro jest on ważnym narzędziem, to może warto, aby go lepiej wykorzystać w naszej pracy?

 

Zainspirowana wypowiedziami zagranicznych edukatorów proponuję następujące wskazówki, jak można to zrobić:

 

1.Pamiętaj o docenieniu mocnych stron ucznia

 

Ocenianie wielu osobom kojarzy się z krytyką. Jednak ocena zawierająca jedynie krytykę nie poprawia uczenia się ucznia. Uwagi krytyczne mogą być przyjęte przez ucznia tylko wtedy, gdy są zrównoważone uwagami pozytywnymi – co uczeń zrobił dobrze. Nauczyciele często myślą, że jeśli nie zaznaczą w pracy ucznia błędu, to uczeń myśli, że tę część wykonał dobrze. Tak nie jest! Uczeń musi otrzymać komunikat w postaci konkretnego docenienia.

 

Jeśli zabraknie docenienia, to taka ocena jest demotywująca i może przerodzić się w stałe przeświadczenie: „Wszystko robię źle”.

 

Badania pokazują, że motywująca ucznia informacja zwrotna powinna zawierać 80% pozytywów. Taka informacja daje uczniom pewność siebie i pokazuje, że w przyszłości mogą też osiągać sukcesy. Powinno to być wskazówką dla nauczycieli, aby planować na początku sprawdziany mniej ambitne, aż do momentu, kiedy uczniowie będą gotowi do rozwiązywania bardziej złożonych problemów i zadań. Osiągnięcie sukcesu jest warunkiem koniecznym dla wzmocnienia chęci uczenia się. […]

 

 

Aby zachęcić do przeczytania całego tekstu informujemy, że w dalszej części opracowania autorka podjęła jeszcze takie tematy:

 

 

2.Upewnij się, że Twoi uczniowie wiedzą, jak się mają uczyć […]

 

3.Upewnij się, że uczniowie wiedzą, co mają powtórzyć […]

 

4.Sam wykonaj wcześniej sprawdzian […]

 

5.Spójrz w podstawę programową […]

 

6.Sprawdź, czy uczniowie wiedzą, jak ma wyglądać dobrze wykonany sprawdzian […]

 

7.Ustal terminy […]

 

8.Dawaj wybór […]

 

9.Wybór sposobu oceniania […]

 

10.Możliwość poprawy […]

 

11.Organizuj sprawdziany w parach […]

 

12.Ucz uczniów samooceny i oceny koleżeńskiej […]

 

13.Pytaj ucznia […]

 

Po napisaniu tych 12 punktów, doszłam do wniosku, że to narzędzie – SPRAWDZIAN – jest wspaniałe, tylko trzeba je wyostrzyć i dbać o nie.

 

 

 

Cały tekst „Sprawdzian jako narzędzie w nauczaniu”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 

 

 

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź