Choć nowe rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowej od 8 lutego lutego br. jest ciągle w fazie projektu, ekspert w dziedzinie prawa oświatowego miesięcznika „Dyrektor Szkoły” Michał Łyszczarz już opublikował na łamach tego czasopisma swój komentarz dotyczący zmian, jakie wprowadzi – jak pisze – od 1 września ten nowy akt prawny. Można o tym przeczytać w informacji, zatytułowanej „Od września 2017 r. kwalifikacje nauczycieli na nowych zasadach” na stronie portalu oswiata.abc.com. Oto fragmenty tego materiału:

 

[…] Resort edukacji planuje zmienić od września zasady dotyczące kwalifikacji nauczycieli, nowe przepisy dotyczyć będą m.in. nauczycieli gimnazjów i szkół branżowych. […] Konieczność dostosowania regulacji rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli do standardów kształcenia wynika z faktu, że nauka na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

 

Tymczasem obowiązujące rozporządzenie wskazuje w § 3, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych posiada również osoba, która ukończyła:

studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub

studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Zatem ukończenie studiów pierwszego stopnia daje obecnie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela również w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, co jest niezgodne z regulacją rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia nauczycieli. […]

 

Dlatego projekt nowego rozporządzenia zakłada zmianę wymagań. […]

 

 

Cały artykuł „Od września 2017 r. kwalifikacje nauczycieli na nowych zasadach”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com

 

Projekt rozporządzenia

 

UzasadnienieZostaw odpowiedź