Wczoraj późnym wieczorem (6 kwietnia 2022 r.) na oficjalnej stronie Prezydenta RP zamieszczono poniższą informacje:

 

Foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP[www.prezydent.pl/kancelaria/]

 

 

Spotkanie z samorządowcami w sprawie zmian w ustawie Prawo oświatowe

 

Minister Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, przewodniczył w Belwederze spotkaniu z przedstawicielami samorządów lokalnych w sprawie zmian w ustawie Prawo oświatowe.

 

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prof. Andrzej Waśko – Doradca Prezydenta RP, przedstawiciele Rady ds.  Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP z Przewodniczącym Jarosławem Stawiarskim – Marszałkiem województwa lubelskiego oraz przedstawiciele organizacji samorządowych reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Osią dyskusji była bieżąca sytuacja po zawetowaniu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe przez Prezydenta RP. Na wstępie spotkania przypomniano, że 3 lipca 2020 roku Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe. Proponowana w nim zmiana dotyczy zwiększenia praw rodziców do decydowania, w jakich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkół mogą brać udział ich dzieci.

 

Rozmawiano także o kompetencjach kuratorów i organów prowadzących wobec placówek oświatowych, finansowaniu oświaty, a także aktualnych wyzwaniach związanych z włączeniem dzieci uchodźców z Ukrainy do polskiego systemu edukacji. Ponadto przedmiotem spotkania były kwestie dotyczące rozwiązań prawnych porządkujących w  szczególności funkcjonowanie filii szkół artystycznych i klas mundurowych.

 

Minister Piotr Ćwik pokreślił, że zgodnie z wolą Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta ma być przestrzenią wysłuchania wszystkich stron zatroskanych o przyszłość polskiej szkoły – miejscem spotkania, dyskusji i szukania dobrych rozwiązań dla oświaty.

 

Uczestnicy zgodnie przyznali, że konieczne są następne spotkania konsultacyjne, które pozwolą na współpracę przedstawicieli różnych nurtów dla poszukiwania najlepszych rozwiązań dla systemu edukacji w Polsce.

 

Źródło: www.prezydent.pl/kancelaria/

 

 

*Można przekonać się o tym wchodząc na strony: Portalu Samorządowego, a także Serwisu Samorządowego PAP

 

 

 

 Zostaw odpowiedź