W dniach 15-16 maja 2014 r. w Falentach koło Raszyna odbyło się ogólnopolskie spotkanie pt. Wspomaganie pracy szkół – doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych.  Spotkanie zorganizowane było w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Wzięło w nim udział blisko 200 osób − głównie dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Celem spotkania było przedstawienie roli i zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych w nowym modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli oraz przedstawienie przykładów dobrych praktyk, wypracowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, uczestniczące w pilotażu.

 

 W Falenicy

                              Foto: www.ore.edu.pl

 

Spotkanie otworzyła Dorota Żyro – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, wskazując na rolę poradni w systemie wspomagania szkół oraz wyrażając zrozumienie dla wyzwań, które stoją przed poradniami w tym obszarze. Wykład otwierający poprowadziła Bożena Michalik – główny specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departamentu Zwiększana Szans Edukacyj- nych MEN. Wystąpienie dotyczyło roli poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkół w świetle prawa oświatowego. Następnie Marianna Hajdukiewicz – koordynator projektu – przedstawiła wstępne wyniki pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli; podała także informacje o realizowanych projektach pilotażowych w całej Polsce oraz przeanalizowała – na podstawie wyników ewaluacji – osiągnięcia, trudności i wyzwania.

 

Cała relacja pt. „Wspomaganie pracy szkół – doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Relacja ze spotkania informacyjnego”  TUTAJ

 

 

Źródło: www.ore.edu.pl

 Komentarze niedostępne