Foto: Dorota Duda

 

W dniach 27 – 28 czerwca br. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu odbyła się pierwszą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Jaka szkoła? Jaka edukacja?”:

 

(Nie)obecne dyskursy edukacyjne w postpandemicznym świecie

 

 

W  informacji o tym wydarzeniu organizatorzy konferencji tak określili cele, które im przyświecały:

 

1.zainicjowanie cyklicznych spotkań poświęconych tematyce szkoły i edukacji, uwzględniających różne perspektywy, wieloaspektowe doświadczenia oraz transdyscyplinowe badania;

 

2.zidentyfikowanie i podjęcie wyzwań edukacyjnych, które są i będą konsekwencjami wojen, ze szczególnym uwzględnieniem wojny w Ukrainie;

 

3.opisanie głównych oraz pobocznych problemów edukacyjnych i oświatowych w kontekście doświadczeń pandemii oraz jej wpływu na działanie szkół, na zmiany w formach pracy edukacyjnej, a także określenie wielorakich skutków lockdownu dla uczniów, uczennic oraz osób pracujących z nimi edukacyjnie;

 

4.rozpoznanie i analiza nowych dyskursów oraz inicjatyw edukacyjnych i zweryfikowanie (nie)działających – w dobie pandemii – rozwiązań szkolnych i pozaszkolnych;

 

5.poznanie nauczycielskich, edukatorskich i aktywistycznych doświadczeń oraz aktywności edukacyjnych w czasach kryzysów: pandemii, katastrofy klimatycznej, zwrotów antydemokratycznych;

 

6.przyjrzenie się społecznym i kulturowym konsekwencjom ostatniej reformy systemu edukacji. Uwzględnienie opinii i ocen reprezentantów wszystkich podmiotów edukacyjnego systemu;

7.poznanie obszarów przeobrażeń szkoły, wiedzy, dydaktyki w czasach pandemii i zdalnego nauczania.

 

 

Rezultatem, który chcemy osiągnąć, jest rozpoznanie (nie)obecnych dyskursów edukacyjnych w czasie wojny i w dobie pandemii oraz umożliwienie spotkania badaczy, praktyków i organizatorów edukacji (formalnej, pozaformalnej i nieformalnej) w celu inicjowania/ wspierania/ rozwijania dyskusji nad problemami, diagnozami i działaniami na rzecz wspomagania uczniów, uczennic, nauczycieli i edukatorów, a także rodziców i wszystkich osób zainteresowanych edukacją jako dobrem społecznym i kulturowym.

 

 

 

PROGRAM  KONFERENCJI

 (Organizatorzy nie zamieszczali przy nazwiskach tytułów i stopni naukowych)

 

 

Dzień I: poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.

 

 Panel I – „Nieobecne dyskursy” 30 lat później

 

Wystąpienie wprowadzające: Tomasz Szkudlarek (UG) Tekstualizacja nieobecności: trzydzieści lat potem

Osoby biorące udział w panelu: Maksymilian Chutorański (USz), Dorota Gołębniak (DSW), Maria Reut (DSW)

moderacja: Paweł Rudnicki (DSW)

 

 

SESJA I – Co nowego wiemy o sobie? (Post)pandemiczne doświadczenia

 

Marcin Welenec (UG) Gatunki towarzyszące w pandemii COVID-19

Monika Ryndzionek (UWM)Monika Maciejewska (UWM) „Zbyt nierówni, aby rozmawiać o równości” – rozwijanie młodzieżowej inicjatywy na rzecz równości

Piotr Bauć (UG) Pedagogika i polityka

Maria Reut (DSW), Anita Szprych (DSW) Zamknięcie…

moderacja: Maksymilian Chutorański (USz), Małgorzata Przanowska (UW)

 

 

SESJA II – Edukacja w czasach (multi)kryzysów

 

Marta Kondracka-Szala (UWr) Projekt badawczo-edukacyjny „Ukrainian Teaching Materials” dla wrocławskich przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej- refleksje z badań wstępnych

Małgorzata Swędrowska (UAM) Czytanie wrażeniowe jako aktywna metoda w programie edukacji wczesnoszkolnej. Tetiana Razumenko Internationalization of education and international cooperation in wartime

Barbara Muszyńska (DSW) Rozkwit kompetencji różnojęzycznych uczniów i nauczycieli w obliczu sytuacji kryzysowej

moderacja: Maria Mendel (UG), Joanna Minta (DSW)

 

 

Foto: Dorota Duda

 

Z mikrofonem prof. Roman Leppert

 

 

SESJA III – W kręgach glokalnej zmiany – pedagogie pozytywne i negatywne

 

Joanna Ostrouch-Kamińska (UWM), Anna Godlewska-Zaorska (UWM), Radosław

Sierocki (UWM), Elżbieta Subocz (UWM) Szkoła wyższa jako przestrzeń ścierających się dyskursów. Strategie i taktyki przetrwania w dobie pandemii COVID-19

Iryna Razumenko Scientific and educational activities of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University during martial law

Maria Mendel (UG) O edukacyjnych sensach fragmentu. Casus pomnika

Magdalena Kuleta-Hulboj (UW) Zrównoważony rozwój i edukacja globalna w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz nauczycielek

moderacja: Barbara Muszyńska (DSW), Roman Leppert (UKW)

 

 

 

Dzień II: Wtorek, 28 czerwca 2022 r.

 

 

SESJA IV – Czy i jakie nowe pedagogie (?)

 

 

Astrid Męczkowska-Christiansen (AMW) Postprawda i polityki tożsamości. Nowe wyzwanie dla krytycznie zorientowanej pedagogiki?

Danuta Uryga (APS) Koncepcja pedagogiki publicznej G. Biesty – zastosowanie   w badaniu interwencji edukacyjnych

Karolina Reinhard (DSW), Paweł Rudnicki (DSW) Pedagogie pomocy wzajemnej. Społeczne aktywności na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy (perspektywa wrocławska)

moderacja: Tomasz Szkudlarek (UG), Rafał Włodarczyk (UWr)

 

 

 PANEL II – W stronę rozwiązań: praktyki i propozycje trzeciego sektora

 

Osoby biorące udział w panelu: Agata Łuczyńska (Fundacja „Szkoła z klasą”), Aneta Osuch (EkoCentrum), Joanna Pankowska (Polska Akcja Humanitarna), Arkadiusz Wierzba (EkoCentrum)

moderacja: Marta Gontarska (DSW), Kamila Prociów (DSW)

 

 

 

 

 

Źródło: www.konfa22.dsw.edu.pl/

 Zostaw odpowiedź