logo-fundacji

 

Na internetowej stronie Fundacji „Przestrzeń dla edukacji” zamieszczono komunikat o spotkaniu, jakie – jak wynika z tej publikacji –  odbyło się 21 grudnia w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Jak tam poinformowano, z  Markiem Michalakiem spotkały się przedstawicielki ruchu „Rodzice przeciwko reformie edukacji” i Fundacji „Przestrzeń dla edukacji. Oto fragmenty tego komunikatu:

 

 

W czasie spotkania zwracałyśmy szczególną uwagę na problem przepełnienia prowadzenia klas dwujęzycznych, ukrytą prywatyzację szkół, które coraz więcej zakupów finansują ze środków rady rodziców – reforma tę sytuację z pewnością jedynie wzmocni. Skupiłyśmy się na tym, że reforma, czekająca na podpis prezydenta, nie zawiera przepisów, które blokowałyby dogęszczanie szkół ponad możliwości lokalowe. Takie wytyczne istnieją dla żłobków i przedszkoli i stanowią jasno, w jaki sposób obliczać liczbę uczniów w ramach istniejącej infrastruktury i powierzchni placówki. Niestety obawiamy się, że w sytuacji „dogęszczania” i tworzenia w szkole podstawowej dodatkowych klas szóstych i siódmych, warunki pracy, nauki i komfortu dzieci ulegną znacznemu pogorszeniu. Uważamy, że problem zmianowości, który do tej pory nie został wyeliminowany z życia szkolnego przybierze teraz na sile.[…]

 

Spotkanie skończyłyśmy z konkretnymi wnioskami – w naszej opinii, uchwalonej przez Sejm i Senat Ustawy, powinno towarzyszyć rozporządzenie o minimalnych warunkach lokalowych i infrastrukturalnych. […]

 

Dorota Łoboda, Iga Kazimierczyk, Justyna Glusman

 

 

Pełna treść informacji Chodzi o dobro dziecka – spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.przestrzendlaedukacji.org

 

 

Na oficjalnej stronie RPD  brak informacji o tym spotkaniu.

 Zostaw odpowiedź