Goście honorowi – III tura spotkań z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, poradni i innych placówek oświatowych

 

 

Dzisiaj, czyli 28 sierpnia, w Dużej Sali Obrad Łódzkiej Rady Miejskiej odbyły się trzy spotkania władz miasta z dyrektorami łódzkich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Najpierw zasiadły tam dyrektorki przedszkoli,  później przybyli dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, a w trzecim terminie dyrektorki i dyrektorzy szkół (jeszcze) ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek wspierających szkoły i uczniów.

 

Spotkania miały przede wszystkim charakter uroczystości, podczas których obecni na każdym z nich: Hanna Zdanowska – prezydent Łodzi i Tomasz Trela – wiceprezydent miasta  dziękowali odchodzącym na emeryturę dyrektorom za ich dotychczasową pracę na rzecz łódzkiej oświaty, a także wręczali akty powołania na pierwszą lub kolejną kadencję dyrektorską licznej grupie łódzkich nauczycielek i nauczycieli.

 

Wasz sprawozdawca uczestniczył w drugim i trzecim spotkaniu.  Przebiegały one według takiego samego schematu – zaczynały je wystąpienia gości honorowych. Obok życzeń na nowy rok szkolny, składanych przez panią prezydent i pana wiceprezydenta – głos zabierali przedstawiciele dwu głównych związków zawodowych, zrzeszających pracowników oświaty. Na uwagę zasługuje nieobecność na wszystkich tych spotkaniach Łódzkiego Kuratora Oświaty, którego za każdym razem reprezentowali pracownicy tego urzędu w randze wizytatorów.

 

 

II tura spotkań – siedzą dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów

 

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów  najpierw wysłuchali pani Małgorzaty Smuga-Błoch – wiceprzewodniczącej Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, która  w imieniu swej organizacji podziękowała zebranym za dotychczasową pracę i „poprosiła o więcej” (?), a potem powiedziała:” Pozwólcie państwo, że posłużę się ściągą. […] Jak to ktoś kiedyś powiedział < żeby nam się chciało chcieć>”*Wystąpienie zakończyła słowami: ”Szanowni państwo! Życzymy cierpliwości, wyrozumiałości…[…] I prosimy o wyrozumiałość dla władzy, na każdym jej szczeblu….”

 

Natomiast pani Alicja Czekaj – członkini Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP zacytowała fragment, publikowanego na stronie OE, listu prezesa ZNP Sławomira Broniarza, kończąc swe wystąpienia słowami: Życzę abyście zawsze byli wiarygodni. Dyrektor – to autorytet dla nauczycieli i dzieci. Wszystkiego dobrego!”

 

W głównej części spotkania odbyła się uroczystość pożegnania dyrektorów szkół przechodzących na emeryturę (w tym z trzech gimnazjów), a następnie wręczano akty powierzenia obowiązków dyrektorkom i dyrektorom na nową kadencje. Uwagę naszą zwróciło wręczenie nominacji  dyrektorskich  na stanowiska w trzech gimnazjach , ale nie były to – w dwu przypadkach – te same gimnazja, z których dyrektorzy przeszli na emeryturę…

 

Wyróżniono także dyrektorów gimnazjów, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym.

 

 

 

Spotkanie dyrektorów liceów i zespołów szkół – ogólnokształcących i zawodowych, poradni i innych placówek

 

Przebiegało ono bardzo podobnie. Jedyną istotną różnicą (poza innymi uczestniczącymi w nim dyrektorami, a co za tym idzie – żegnanymi z powodu przejścia na emeryturę i którym wręczono powołania na funkcje), byli  inni przedstawiciele związków zawodowych. Tym razem  Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej reprezentował jej przewodniczący Roman Laskowski, zaś Okręg  Łódzki ZNP – Agnieszka Michałowska-Stasiak – członkini jego Zarządu. Wystąpienia obojga  tych osób miały charakter  typowo okolicznościowych życzeń : „Wszystkiego dobrego dla wszystkich” (R. Laskowski), „Życzę wszystkiego najlepszego – zarówno państwu, jak i wszystkim pracownikom oświaty , jak również władzom miasta na ten nowy, rozpoczynający się wkrótce rok szkolny” (A. Michałowska-Stasiak)

 

 

Tekst i zdjęcia                                                                                                                                            

 Włodzisław Kuzitowicz

 

 

*Informacja dla  przedstawicielki NSZZ „Solidarność”:  słowa „żeby im się chciało chcieć” nie tyle powiedział „ktoś kiedyś”, ile jest to przywołanie jednego z bardziej znanych cytatów z „Wesela” St. Wyspiańskiego:

A ja myślę, ze panowie
duza by już mogli mieć,
ino oni nie chcą chcieć

(Czepiec,Akt I, Scena 1)Zostaw odpowiedź