Obraz sali widowiskowej na kilka minut przed rozpoczęciem spotkania

 

Dziś, już po raz trzeci w sal Politechniki Łódzkiej przy All. Politechniki 3a, Łódzki Kurator Oświaty zorganizował – jak to on, z uporem wartym lepszej sprawy, nazywa (i jak zostało to zapowiedziane na stronie ŁKO) – narady dla dyrektorów szkół i placówek z powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łęczyckiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i Miasta Łódź.:

[Zrzut z ekranu oficjalnej strony ŁKO – „Kalendarz wydarzeń” – 27 sierpnia 2019]

 

 

Jednak wchodzących na widownię witał slajd, wyświetlany na zawieszonym nad sceną ekranie:

 

 

Widocznie autor tego „tytułowego” slajdu wziął jednak sobie do serca naszą wielokrotną krytykę nazywania tego wydarzenia „naradą i zastąpił to bardziej adekwatnym słowem „spotkanie”.

 

 

Informujemy o tych wydarzeniach wyłącznie z obowiązku, jaki przyjęło na siebie „Obserwatorium Edukacji”, trafnie przez wyszukiwarkę Google nazwane „informatorem edukacyjnym”. Z kilku powodów, w tym ze względów zdrowotnych (ale i wychodząc z założenia, że wszystko będzie tam przebiegało według takiego samego schematu jak w latach poprzednich), nie byliśmy tam osobiście, zawierzając relacjom ustnym, przekazanym nam przez obecne tam zaufane osoby. [Nazwiska i adresy e-mail’owe – do wiadomości redakcji!] Niestety, nie jest to informacja kompletna – w środowisku dyrektorek przedszkoli nie posiadamy zaufanej „korespondentki terenowej”…

 

 

I to z tych źródeł dowiedzieliśmy się, że:

 

Podczas takiego właśnie spotkania dyrektorek i dyrektorów szkół podstawowych z przedstawicielstwem swego „organu nadzoru” wszystko odbyło się zgodnie z wypracowanym od lat schematem. W poniżej odnotowanej kolejności występowali:

 

 

>Pan kurator dr Grzegorz Wierzchowski odczytał dokument (dostępny powszechnie od 4 lipca na stronie MEN) „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020”, opatrując odczytywane treści kolejnych punktów tego dokumentu swoimi, często nadmiernie rozbudowanymi, komentarzami.

 

 

>Pani dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Ewa Sobór przedstawiła, dobrze przygotowane, sprawozdanie z nadzoru za ubiegły rok szkolny. (Można to było – naszym zdaniem – także zamieścić na stronie internetowej ŁKO.)

 

>Pan Krzysztof Jurek – kierownik Pracowni ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych OKE w Łodzi – poinformował o wnioskach z tegorocznej sesji egzaminu ósmoklasisty.

 

>Wystąpiła także, niestety nie zapamiętana z nazwiska * (widać niedawno zatrudniona) pani wizytator, która zaprezentowała aktualne zmiany w prawie oświatowym – zdaniem dyrektorów – szkoda, że w tak telegraficznym skrócie. Bo właśnie ten fragment owego spotkania uznano za najbardziej przydatny dyrektorom szkół.

 

 

X          X          X

 

 

Spotkanie o godzinie 13:30 przebiegało według takiego samego schematu – różniło się tylko położeniem akcentów na specyficzne problemy szkół, których dyrektorki i dyrektorzy siedzieli na widowni. Siedzieli z resztą głównie w rzędach jak najdalszych od mównicy…  Pan Kurator zaczął od podziękowań pod adresem dyrektorów liceów i zespołów szkół zawodowych za ich pracę podczas kwietniowych strajków, za rekrutację „podwójnego rocznika” – powtarzając tezę, że wszystko się doskonale udało, bo wszak „każdy absolwent znalazł swoje miejsce w szkole...”

 

Prezentując „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020”  Pan Kurator bardzo obszernie zajął się zagadnieniem profilaktyki uzależnień, twierdząc, że rodzice niewiele o tym wiedzą, że dopalacze to…, że one tak się nieustannie zmieniają – w kształtach i kolorach. Ale najbardziej wzruszył zebranych, kiedy oświadczył, że wszyscy pracownicy kuratorium służą im zawsze  wszelką pomocą…

 

Zabrakło jednak tej świadomości kto siedzi w fotelach podczas wystąpienia pani dyrektor Ewy Sobór, która nie wiadomo dlaczego zaczęła nagle opowiadać o konkursach przedmiotowych.

 

I na koniec jeszcze jedna informacja: w miarę upływu czasu sala powoli pustoszała. Bardzo wiele osób uznało, że najlepiej zrobią, wymykając się „po angielsku”…

 

X          X          X

 

 

No cóż, pozostaje nam nadzieja, że to już ostatnia taka „narada”/spotkanie inauguracyjne(?) z takim zapraszającym….

 

 

 

Na podstawie zdjęć i informacji, pozyskanych

od uczestników dwu tych „spotkań inauguracyjnych”

powyższą „pararelację” zredagował

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

A N E K S

 

*Ta nieznana z nazwiska pani wizytator, to – jak podano w piątkowym komunikacie ŁKO – była pani Jolanta Fabiszewska – zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

 

 

Jak było, do przewidzenia – ci, którzy nie uczestniczyli w owym spotkaniu, albo którzy wyszli po wystąpieniu ŁKO – nic nie stracili. W piątek, 30 sierpnia, na oficjalnej stronie „organu” zamieszczono linki do prezentacji, będących „ściągą” dla osób referujących swoje punkty programu.

 

 

                          Oto te pliki:

 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego    –    TUTAJ


Zmiany w prawie oświatowym    –   
TUTAJ


Plan nadzoru pedagogicznego ŁKO    –  
TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź