Dnia 10.08.2016 r. z inicjatywy KOD-u odbyło się spotkanie organizacji, które […] nie zgadzają się na reformę polskiej oświaty. To jeden z efektów powołania projektu Uratujmy Polską Edukację, mającego na celu stworzenie szerokiego porozumienia związków zawodowych, organizacji pozarządowych, samorządów oraz rodziców w celu wyrażenia zdecydowanego i jednogłośnego sprzeciwu wobec proponowanej przez Minister Zalewską reformie.

 

13872666_1213750885353765_6330300030569063415_n

Foto: www.facebook.com/groups/

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji:

– Społecznego Towarzystwa Oświatowego

– Związku Nauczycielstwa Polskiego

– KOD-u

– Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

– Porozumienia Obywatele dla Edukacji

– Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

– Rodziców w Edukacji

– Fundacji Przestrzeń dla Edukacji

– Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

– Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

Podczas spotkania Uczestnicy:

 

1. Wspólnie nakreślili następujące formy współpracy:

a. Zadeklarowali bezwzględną apolityczność podczas współpracy na rzecz obrony systemu edukacji.

b. Podjęcie działań pod wspólnym szyldem, w celu uniknięcia rozdrobnienia protestu na wiele mniejszych. Skuteczna akcja wymaga połączenia sił możliwie największej liczby organizacji – nauczycielskich, samorządowych, rodzicielskich, społecznych.

2. Wymienili się już podjętymi lub planowanymi działaniami, których kontynuacja mogłaby nastąpić po oficjalnej decyzji o współpracy:

a. Przeprowadzenie ogólnopolskiej zbiórki podpisów papierowych pod deklaracją, wyrażającą sprzeciw wobec planów MEN.

b. Przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjnej wśród rodziców, uczniów, społeczeństwa – rozprowadzanie ulotek, wysyłanie sms-ów przez przedstawicieli Rad Rodziców, filmy na kanale YouTube, infografiki, memy – tak, żeby uzyskać efekt zasięgów wirusowych.

c. Dotarcie i nawiązanie współpracy ze związkami miast, gmin i powiatów.

d. Pozyskanie „znanych i lubianych”, którzy zechcieliby poprzeć protest.

e. Masowe wizyty w lokalnych biurach poselskich, w celu uzyskania informacji, a także uświadomienia parlamentarzystom konsekwencji oraz kosztów reformy.

f. Żądanie relacji, protokołów z przeprowadzanych rzekomo przez MEN debat i konsultacji.

g. Bieżące prowadzenie działań monitorujących, strażniczych oraz alertowych.

h. Dążenie do zorganizowania rzeczywistych konsultacji społecznych w zakresie zmian, objętych reformą.

 

Wszystkie strony wymieniły się dotychczas podjętymi działaniami oraz przedstawiły możliwości prowadzenia akcji pod wspólnym szyldem. Kolejne spotkanie, formalizujące porozumienie i jego ostateczny kształt zostało wyznaczone na 24. Sierpnia 2016 r.

 

 

Źródło: Fanpage „Uratujmy Polską Edukację!”

 

 Zostaw odpowiedź