Już 28 maja na stronie ORE zamieszczono informację: „Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – Wychowanie trwa wiecznie”:

 

 

W dniach 7−9 czerwca 2021 r. odbędzie się Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE, organizowany przez Kolegium JagiellońskieRzecznika Praw Dziecka przy współudziale Fundacji Życie. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka.

 

Celem Kongresu jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnych do odbudowy współczesnego świata.

 

Trzeci dzień Kongresu będzie spotkaniem praktyków, forum wymiany doświadczeń i dyskusją nad referatami. Fundacja Życie będzie moderatorem tej części wydarzenia *.[…]

 

 

Źródło: www.ore.edu.pl

 

 

x           x           x

 

 

4 czerwca na stronie ŁKO także zamieszczono informację – z linkiem do programu tego wydarzenia  –  TUTAJ

 

 

x           x           x

 

 

Niestety – nie udało się nam znaleźć relacji z przebieg pierwszych dni tego kongresu na stronach wolnych mediów. Dziś w południe „Portal Samorządowy” zamieścił informację  „Czarnek: wychowanie chrześcijańskie jest potrzebne, by uratować cywilizację łacińską”  –  TUTAJ

 

Także dziś po południu krótką informację o wystąpieniu min. Czarnka zamieścił na swojej stronie dziennik „Rzeczpospolita”„Minister Czarnek o wolności słowa na uczelniach: Chrześcijanie się boją” TUTAJ

 

Wcześniejszą była ta, zamieszczona minionej nocy na fanpage < NIE dla chaosu w szkole > :

 

Tymczasem w Toruniu trwa trzydniowy kongres „Wychowanie trwa wiecznie”, zorganizowany przez uczelnię Tadeusza Rydzyka (Toruńska Szkoła Wyższa) i biuro RPD, Mikołaja Pawlaka.

 

Wśród kilkudziesięciu prelegentów nie brakuje wierchuszki MEiN.

 

Jutro obrady otworzy minister Czernek – strach się bać, co tym razem może zaproponować.

 

A dziś jesteśmy już po wystąpieniu wiceministra Tomasza Rzymkowskiego. Z mównicy przedstawił on tak apokaliptyczną wizję, że strach się bać:

 

Mamy inwazję złych mocy, trwających od dawna ataków „antycywilizacji i antywartości”, które zagrażają wychowaniu młodego pokolenia. Wojna kulturowa czy też wojna cywilizacyjna toczy się już od dekad, ale przyspieszyła w czasie pandemii. To co się dzieje zatrzymuje, a nawet cofa proces edukacyjny młodych ludzi… Wielokrotnie zastanawiamy się, czy już nie jesteśmy na brzegu przepaści, w którą niewątpliwie za chwileczkę sami niepopychani przez nikogo wpadniemy.

 

Źródło: www.facebook.com/NIEdlachaosuwszkole/

 

 

x           x           x

 

 

Więcej o wystąpieniu sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki napisano na portalu PAP < DZIEJE.PL > w materiale pt. „T. Rzymkowski: od dekad cywilizacja Zachodu zmaga się z atakami antywartości”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

 

[…] „Od dekad cywilizacja Zachodu (…) zmaga się z różnymi wyzwaniami, zwłaszcza z atakami, można powiedzieć antycywilizacji, antywartości. Zmaga się z szeregiem problemów dotyczących trwałości i też tożsamości świata Zachodu– powiedział w czasie inauguracji kongresu wiceszef resortu edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

 

W jego ocenie, „najbardziej miękkim” elementem świata Zachodu jest kwestia wpływania na kształtowanie młodzieży i dzieci. Dodał, że to właśnie oni będą decydować za kilka lat o przyszłości lokalnych wspólnot i państw. Rzymkowski podkreślił, że wychowanie jest ważne w procesie edukacyjnym, który wspiera szkoła. […]

 

Dodał, że należy zastanowić się nad metodami zwalczania i blokowania „różnej maści patologicznych, niszczących naszą wspólnotę narodową, naszą wspólnotę chrześcijańską, wspólnotę wartości, tak, aby obronić kolejne pokolenia i z tych doświadczeń wyciągnąć wiążące wnioski”. W jego ocenie, pewne mody zatrzymują, a nawet cofają proces edukacyjny młodych ludzi.

 

Rzymkowski mówił, że pewne tendencje w państwach naszego bloku cywilizacyjnego, czyli świata Zachodu „momentami przerażają”. „Wielokrotnie zastanawiamy się, czy już nie jesteśmy na brzegu przepaści, w którą niewątpliwie za chwileczkę sami niepopychani przez nikogo wpadniemy” – powiedział Rzymkowski. […]

 

 

Źródło: www.dzieje.pl

 

 

x           x           x

 

 

A oto relacja z dzisiejszego wystąpienia ministra Przemysława Czarnka, zaczerpnięta wprost ze strony tygodnika „NIEDZIELA”: „Przemysław Czarnek: musimy na nowo wychowywać młode pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich”. Jej obszerne fragmenty prezentujemy poniżej, ale zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem:

 

[…] Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki stwierdził, że obecnie w Europie następuje wielki atak na chrześcijaństwo. – Dechrystianizacja postępuje na naszych oczach, w krajach Europy Zachodniej szerzy się na skalę dotąd niespotykaną chrystianofobia. Polska jest rzeczywiście, jak podkreśla ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, ewenementem na skalę europejską – ostatnim krajem, w którym Kościół nie wywiesza i nie wywiesi białej flagi – powiedział minister. […]

 

To na naszych barkach, pedagogach chrześcijańskich, spoczywa dzisiaj ta odpowiedzialność i wszyscy będziemy mogli zdać z tego egzamin pod warunkiem, że przestaniemy się bać: tego, że jesteśmy chrześcijanami; że myślimy po chrześcijańsku i że chrześcijańskie wartości muszą być przekazywane młodym pokoleniom, jeśli chcemy w duchu solidarności z nimi budować przyszłość polskiego państwa i europejskiego społeczeństwa” – podkreślił prelegent. […]

 

Zdaniem Przemysława Czarnka, „bardzo często dochodzą do głosu ci, którzy mówią, że trzeba wyrugować z przestrzeni szkolnej i akademickiej wszelkie tezy, które nie mają podbudowy naukowej”. – Trzeba wyrugować takie tezy – tego jeszcze wprost dziś w Polsce nie nazywają – które są chrześcijańskie. Ale ci, co to mówią, wyraźnie wskazują na teologów czy pedagogów chrześcijańskich. Chcieliby ich nie widzieć w przestrzeni publicznej, bo oni im przeszkadzają – dodał.

 

-My natomiast nie możemy się bać wchodzić w tę przestrzeń, pomimo tego, że czujemy coraz większy ostracyzm w naszym kierunku i coraz większe zakusy, aby nas stamtąd rzeczywiście eliminować – kontynuował minister.[…]

 

Min. Czarnek zapowiedział wprowadzenie obowiązku uczęszczania przez ucznia albo na religię, albo na etykę, bez możliwości opuszczania któregoś z tych przedmiotów. – Szkoła musi mieć funkcję wychowawczą, a jeśli tak, to skoro ktoś nie chce chodzić na religię – jego sprawa, ale musi chodzić na etykę. Do tego modelu musimy powrócić – powiedział minister edukacji i nauki.

 

Zapowiedział też powrót odwoływania się wprost w kanonie lektur i w podręcznikach do „dzieł naszych wybitnych przodków, wybitnych poprzedzających nas chrześcijan, takich jak np. Jan Paweł II”. – Zaraz będzie na czołówkach gazet, że chcę indoktrynować. Może nawet Szymon Hołownia się odezwie, że to jest indoktrynacja. Zdaniem tych ludzi otwartego Kościoła najlepiej nauczy się dziedzictwa Jana Pawła II, jak się o nim nie będzie mówić. Taka logika jest mi niedostępna – podkreślił minister.

 

Przemysław Czarnek ocenił, że obecnie, gdy „świeci się czerwone światło i dzwony biją na alarm„, trzeba podejść do pedagogiki chrześcijańskiej i do wychowania w duchu wartości chrześcijańskich – wychodząc za założenia, że chrześcijaństwo nakazuje mądrą miłość każdego bliźniego. Nie można się przy tym bać spierania z adwersarzami, którzy mają odmienną wizję wychowania młodego pokolenia, choć oni sami często uciekają od dyskusji na argumenty.[…]

 

 

 

Cały materiał „Przemysław Czarnek: musimy na nowo wychowywać młode pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.niedziela.pl

 

 

 

*Trzeci dzień Kongresu – w środę, 9 czerwca – który będzie spotkaniem praktyków, forum wymiany doświadczeń i dyskusją nad referatami, można oglądać na fanpage Fundacji Życie – TUTAJ.

 



Zostaw odpowiedź