Foto: www.soc.umk.pl

Dr Piotr Stankiewicz

 

 

Minister Edukacji Narodowej powołała wczoraj, 15 marca br. doktora Piotra Stankiewicza na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Oto  fragmenty komunikatu, jaki zamieszczono o tej nominacji na stronie MEN:

 

[…] Pan Piotr Stankiewicz jest doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunktem w Zakładzie Interesów Grupowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Nowy dyrektor IBE jest absolwentem socjologii i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Kolonii. Brał udział w wielu pobytach studyjnych i badawczych na uniwersytetach w Konstancji oraz Hamburgu (w Centre for Globalization and Governance).

 

Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD. Laureat nagrody II stopnia im. Floriana Znanieckiego za pracę magisterską z socjologii przyznawanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Jego dotychczasowe prace badawcze i zainteresowania naukowe obejmują m.in. edukację naukową w zakresie społecznego rozumienia innowacji naukowo-technologicznych (zjawiska scientific literacy i public understanding of science).

 

Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i centralnymi przy działaniach informacyjno-edukacyjnych dotyczących poszukiwania gazu łupkowego oraz budowy elektrowni atomowej w Polsce. […]

 

Członek międzynarodowych organizacji naukowych, m.in.: European Sociological Association (ESA), European Association for the Study of Science and Technology (EASST), członek rady redakcyjnej czasopism Climate Policy oraz Energetyka-Społeczeństwo-Polityka, a także współpracownik Biura Analiz Sejmowych.[…]

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Komentarz redakcyjny:

Nie udało się znaleźć informacji o sposobie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora IBE. Z informacji MEN  nie dowiadujemy się o trybie w jakim pani minister powołała dr Piotra Stankiewicza  – należy założyć, że odbyło się to z pominięciem procedury konkursowej.

 

Warto przypomnieć, że dr Stankiewicz zastąpił na tym stanowisku dr hab. Michała Federowicza, dla którego była to druga z kolei czteroletnia kadencja, która miała trwać do 31 marca 2018 r. [WK]Zostaw odpowiedź