Foto: www.renskawies.pl

 

 

Na portalu PulsHR.pl zamieszczono dzisiaj (14 listopada 2022 r.) informację, którą jej autorzy  pozyskali z platformy  ClickMeeting. Oto jej najważniejsze fragmenty:

 

 

Szkoły rozważają naukę zdalną. Wszystko przez wysokie koszty ogrzewania i odejścia nauczycieli

 

[…]

 

Polska platforma do webinariów i wideokonferencji ClickMeeting postanowiła zapytać rodziców dzieci w wieku szkolnym o to, czy słyszeli coś na temat ewentualnego powrotu do nauczania zdalnego.

 

Jak się okazuje, nauczyciele rozmawiają z rodzicami o ewentualnym powrocie nauki zdalnej. 33 proc. ankietowanych potwierdziło, że nauczyciele w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci, rozmawiali z nimi na temat ewentualnego powrotu nauki zdalnej. Jednocześnie 45 proc. zadeklarowało, że nauczyciele nie mówili nic na ten temat, a 22 proc. nie wie, czy takie rozmowy były prowadzone. […].

 

ClickMeeting postanowił sprawdzić, jakie konkretnie powody ewentualnego powrotu nauki zdalnej są wymieniane w polskich szkołach najczęściej. Na pierwszym miejscu w odpowiedziach wielokrotnego wyboru pojawił się brak pieniędzy na ogrzewanie (55 proc.), na drugim pandemia koronawirusa (25 proc.), a na trzecim za mała liczba nauczycieli powiązana z masowymi rezygnacjami z tego zawodu (9 proc.). Inne czynniki, które wskazali ankietowani, to pandemia innej choroby (6 proc.) oraz niedostosowanie szkół do przepełnionych klas (3 proc.).

 

 

 

Źródło: www.pulshr.pl

 Zostaw odpowiedź