Foto: www.radiolodz.pl (Marcin Żychliński)

 

Jak poinformowały prawie wszystkie łódzkie media, dziś przed Urzędem Miasta odbyła się pikieta członków oświatowej „Solidarności”. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w proteście uczestniczyło ok. 100 osób – miejscowi liderzy tego związku zawodowego i głównie niepedagogiczni pracownicy łódzkich szkół, czyli m.in. sprzątaczki, konserwatorzy oraz sekretarki i księgowe.

 

Oto fragment artykułu z „Dziennika Łódzkiego”:

 

[…] Pikietujący wyrażali swoją dezaprobatę gwizdkami i trąbkami. Na transparentach pojawiały się hasła zapowiadające rozliczenie Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi (PO), za złe decyzje dotyczące miejskiej edukacji przy najbliższych wyborach samorządowych, zaś w przemówieniach działaczy najbardziej „obrywał” Tomasz Trela (SLD), zastępca Zdanowskiej odpowiedzialny za oświatę. Łódzka „Solidarność” przeciwstawia go Annie Zalewskiej, minister edukacji narodowej, która, według „S”, dba, aby rządowa reforma nikogo nie pozbawiła miejsca pracy. […]

 

Cały artykuł „Protest pracowników szkół przed Urzędem Miasta ŁodziTUTAJ

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

O tym proteście poinformowały także:

 

Radio Łódź”: Porozmawiajmy o edukacji!” Pikieta oświatowej Solidarności

TV TOYA: Pikieta akcji „Szkół i Pracy”Zostaw odpowiedź