Dziś, 12 września, w drugim dniu Ogólnopolskich Dni Protestu, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zorganizowała pikietę przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tak informuje o przyczynach tego protestu „Rzeczpospolita”:

Dramatyczna sytuacja w polskiej oświacie jest – zdaniem oświatowej „Solidarności” – konsekwencją zainicjowanych przez rząd i przyjętych przez parlament zmian w prawie oświatowym. Zmiana prawa i wynikające z tego rozporządzenia MEN zaowocowały – jak twierdzą związkowcy – masową likwidacją szkół. „Dalsze ich wprowadzanie grozi: obniżeniem jakości kształcenia, segregacją edukacyjną i społeczną uczniów wynikającą z prywatyzacji szkół, dalszym ograniczaniem roli nadzoru pedagogicznego, dyskredytacją prestiżu zawodu nauczyciela” – piszą związkowcy.

Więcej – w „Rzeczpospolitej”Komentarze niedostępne