Głównym celem projektu [„Szkoła Współpracy”] jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań, zaakceptowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Rozwiązania te zostaną przygotowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dotyczących opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników. […]

 

Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w tym zakresie w swoich placówkach. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola, niwelowanie barier we wzajemnym komunikowaniu się oraz poszanowanie oczekiwań każdej z grup.

 

Jednym z celów jest także przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę, których celem będzie umożliwienie szerszego włączania się rodziców i uczniów w życie szkoły.

 

W projekcie biorą udział 1.034 publiczne szkoły i przedszkola z całej Polski, w tym 101 przedszkoli, 467 szkół podstawowych, 390 gimnazjów i 76 szkół ponadgimnazjalnych, które zostały zakwalifikowane do udziału po przeprowadzonej rekrutacji. Rekrutacja rozpoczęła się 19 sierpnia br. i odbywała się drogą elektroniczną, poprzez specjalny formularz zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej projektu www.szkolawspolpracy.pl.

 

 

Więcej o projekcie na stronie MENKomentarze niedostępne