Screen – źródło: www.losyabsolwentow.pl

 

 

Portal Samorządowy” zamieścił wczoraj informację pt. „Kariery absolwentów szkół ponadpodstawowych mają być regularnie monitorowane”. Oto jej obszerne fragmenty:

 

[…] Monitoring karier absolwentów ma być prowadzony na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, a także informacji gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.

 

Za opracowanie wyników monitoringu będzie odpowiedzialny Instytut Badań Edukacyjnych*. Na etapie analizy z danych będą usuwane numery PESEL. W uzasadnieniu do projektu zapewniono, że wyniki analiz będą udostępniane w formie zbiorczych zestawień zapewniających pełną anonimowość absolwentów objętych monitoringiem karier.

W uzasadnieniu podkreślono, że w Polsce brakuje szczegółowych i rzetelnych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Prowadzony jest jedynie systematyczny monitoring ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. […]

 

Zwrócono uwagę, że wprowadzenie monitoringu losów absolwentów zapewni cykliczną, rzetelną informację dotyczącą ich karier zawodowych (praca, wynagrodzenia) i edukacyjnych (kontynuowanie nauki w systemie oświaty lub w szkolnictwie wyższym). To z kolei pozwoli na lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, a także wsparcie osób młodych na rynku pracy. Informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy absolwentów określonych typów szkół i zawodów mogą być również wykorzystywane do zachęcania uczniów do kontynuowania edukacji w szkolnictwie branżowym.

 

Konsultacje proponowanych przepisów potrwają 21 dni. Monitorowanie karier absolwentów ma być wdrożone w 2021 r. Aby było to możliwe, nowelizacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

*Podkreślenia i pogrubienia fragmentów cytowanego tekstu – redacja OE.

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

1.Po raz kolejny o ważnych przedsięwzięciach ministerstwa decydującego w sprawach edukacji dowiadujemy się nie z oficjalnej strony tego resortu, czy choćby z fanpage MEN, a „z innych źródeł” – tym razem jest to „Portal Samorządowy”, nawet nie „Serwis Samorządowy PAP”

 

 

2.Warto powyższą wiadomość uzupełnić o informacje „z historii” projektu badania losów absolwentów szkół – pierwotnie tylko zawodowych:

 

>Już 30 maja 2019 roku ogłoszono konkurs „Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych” – jak napisano „ projekt w 100% finansowany ze środków UE i środków budżetu państwa”  –  TUTAJ

 

 

>Dobrze byłoby oficjalnie dowiedzieć się o ostatecznych losach tego konkursu – kto go wygrał i zdobył miliony złotch na realizację tego projektu. Czy obok firmy PBS Sp. z o.o , której oferta 8 885 378,20 zł już w pierwszym terminie uzyskała wymagana liczbę punktów – „załapały się” jeszcze inne – zobacz więcej w tej sprawie – TUTAJ

 

3.W celu poszerzenia wiedzy o tym, że idea badania losu absolwentów szkół zawodowych ma dłuższą niż ostatnie miesiące historię, proponujemy zapoznanie się z poniższymi materiałami:

 

>Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych – II i III runda. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  –  TUTAJ

 

 

>Dr Tomasz Żółtak – Instytut Badań Edukacyjnych, Ogólnopolski system monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem danych administracyjnychTUTAJ

 

 

>Budowa systemu monitorowania losów absolwentów – TUTAJ

 

 

4.I na koniec nasza odpowiedź na tytułowe pytanie: Program musi „ruszyć” jeszcze w tym roku, bo przepadłyby grube miliony ze środków „wyimaginowanej” Unii Europejskiej!Zostaw odpowiedź