Foto:www.uml.lodz.pl

 

Dzisiaj odbyła się XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Łodzi, w całości poświęcone zajęciu przez Radę stanowiska wobec opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty do przedłożonych uchwał o sieciach szkół łódzkich po reformie. Oto fragmenty informacji, zamieszczonych na oficjalnej stronie UMŁ:

 

 

Gimnazja zostaną wygaszone

 

[…] Radni koalicji PO-SLD i wiceprezydent Tomasz Trela przekonywali, że przyjęta przez rząd i parlament ustawa wprowadzająca reformę jest źle przygotowana, błędna z założenia i jest wymierzona w samorządy, które poniosą konsekwencję jej wprowadzenia, bo to właśnie one muszą podjąć uchwały o przyszłości danych szkół.  Obwiniali kuratora oświaty o brak woli podjęcia dialogu z samorządem, choć powinien być dla niego wsparciem. Przypomnieli, że kurator nie był na żadnym z otwartych spotkań organizowanych przez miasto, nie rozmawiał ze szkołami, nie brał udziału w konsultacjach społecznych. W zamian za to próbował wejść w kompetencje łódzkiego samorządu przedstawiając pozytywną opinię o proponowanej przez miasto siatce szkół pod warunkiem wprowadzenia w niej wskazanych przez niego zmian. Wytykali, że niektóre propozycje kuratora są sprzeczne z wolą społeczności szkolnych lub zbędne. W ich opinii  kurator zaburzył osiągnięty kompromis pomiędzy miastem a łodzianami. […]

 

Radni PiS przekonywali, że należy koniecznie przyjąć dziś nową sieć szkół i przedstawili projekt uchwały w tej sprawie. Uwzględniał on uwagi kuratora, ale nie miał opinii prawnej. Ich zdaniem pozwoliłoby to rozwiązać problem dwuzmianowości w szkołach i poprawić jakość nauczania. Przekonywali, że jeśli Rada nie przyjmie nowej sieci szkół, miasto może nie otrzymać od rządu środków na jej pokrycie.

 

Ostatecznie Rada Miejska przyjęła wszystkie projekty uchwał przedstawione przez prezydent Łodzi. Tym samym gimnazja zostaną wygaszone. Do sądu administracyjnego zostanie wniesiona skarga na opinię kuratora. Odrzucono też stanowiska Rady OPZZ Województwa Łódzkiego i Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” dotyczące negatywnej opinii o przyjętych przez Radę 16 lutego uchwałach ws. sieci szkół.

 

Rada podjęła także zaproponowany przez przewodniczących Klubów Radnych PO i SLD Mateusza Walaska i Sylwestra Pawłowskiego projekt uchwały stanowisko-apel o rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji zamierzeń wyrażonych przez Radę w lutym. Odpowiednie uchwały ws. utworzenia od 1 września 2018 r. czterech nowych szkół podstawowych, liceum dwujęzycznego oraz przeniesienia niektórych placówek i wykorzystania budynków po gimnazjach mają pojawić się w porządku sesji jeszcze w kwietniu br. [Źródło: www.uml.lodz.pl]

 

 

 

Bez opinii prawnej

 

Projekt uchwały powinien posiadać opinię prawną i być we właściwy sposób wprowadzony pod obrady Rady Miejskiej. Uchwała, którą dziś zaproponował PiS powinna być wczoraj procedowana na posiedzeniu Komisji Edukacji. Wyposażona w opinię prawną mogła być przedstawiona Radzie i mieszkańcom Łodzi. Radni PiS z tej procedury nie skorzystali łamiąc wszelkie normy – mówił na wspólnej konferencji Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej Sylwester Pawłowski. Więcej w materiale filmowym. [Źródło: www.uml.lodz.pl]

 

 

 

Pomysł na szkoły

 

Mateusz Walasek, przewodniczący Klubu Radnych PO i Sylwester Pawłowski, przewodniczący Klubu Radnych SLD przygotowali apel do prezydent Łodzi, który trafił do porządku obrad dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Radni sugerują rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji zamierzeń wyrażonych w uchwale z lutego tego roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Radni apelują o rozpoczęcie prac zmierzających między innymi do następujących zmian: – utworzenia Szkoły Podstawowej nr 84 z siedzibą przy ul. Wici 16, – utworzenia Szkoły Podstawowej nr 94 z siedzibą przy ul. Zacisze 7/9, – utworzenia Szkoły Podstawowej nr 158 z siedziba przy ul. Janosika 136, – utworzenia Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi z siedziba przy ul. Piotra Czajkowskiego 14, – utworzenia XI Liceum Ogólnokształcącego z siedziba przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54. 13 marca kurator oświaty wydał opinię w sprawie uchwał RM. Jego zdaniem przepisy nie pozwalają na włączenie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 28 do Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kopcińskiego. W piśmie z kuratorium jest także sugestia dotycząca przekształcenia gimnazjów nr 10, 37, 38 i 39 w szkoły podstawowe.

 

Zdaniem Mateusza Walaska i Sylwestra Pawłowskiego narzucone warunki nie mogą zostać uwzględnione gdyż m. in. analiza danych demograficznych wskazuje, że w okresie długofalowym nieuzasadnione będzie tworzenie 8 nowych szkół podstawowych. Powołanie tylu szkół może skutkować likwidacją części z nich. „Proces tworzenia nowych szkół o pełnej strukturze będzie trwał 8 lat, co w najbliższym czasie nie wpłynie znacząco na poprawę warunków nauki we wskazanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty szkołach podstawowych”- czytamy w projekcie uchwały. Ponadto „projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego poprzedzony był szczególnymi analizami demograficznymi oraz analizą stanu budynków szkół, ich infrastruktury i zaplecza sportowego”. Więcej w materiale filmowym. [Źródło: www.uml.lodz.pl]

 

 

Przeczytaj i zobacz także:

 

„Dziennik Łódzki”  –  Reforma edukacji. Łódź nie będzie miała nowej siatki szkół

 

„Gazeta Wyborcza – Łódź”  –  Reforma edukacji. Rada miejska poparła zaskarżenie kuratora do sądu

 

TV TOYA  –  Nadzwyczajna sesja oświatowa

 Zostaw odpowiedź