Portal  oswiata.abc.com poinformował o decyzjach Senatu w sprawie nowelizacji Ustawy o systemie oświaty, zawierającej m.in. zapisy o asystencie nauczyciela. Oto fragmenty tego artykułu:

 

Asystenci nauczyciela będą mogli pracować tylko w klasach I-III szkół podstawowych i w świetlicach – taką poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie oświaty zaproponował Senat w czwartkowym głosowaniu. Poprawką zajmie się teraz Sejm.[…]

 

W nowelizacji znajdują się także zapisy dotyczące m.in. organizacji zajęć świetlicowych w szkołach. Zgodnie z nimi szkoły będą musiały organizować taką opiekę, jeśli będą wnioskować o to rodzice. W świetlicach pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło przebywać więcej niż 25 uczniów.

 

Całą nowelizację poparło 53 senatorów, 22 było przeciw, nikt wstrzymał się od głosu. […]

 

 

Pełny tekst artykułu „Asystenci nauczyciela tylko w klasach I-III „TUTAJ

 

 

Źródło:www.oswiata.abc.com.pl

 

Wyciąg ze stenogramu 52. posiedzenia Senatu RP VIII kadencji. Fragmenty obrad z realizacji punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach  – TUTAJKomentarze niedostępne