Dzisiaj (11 kwietnia 2022r.) po południu na stronie „Portalu Samorządowego” zamieszczono ważną informację, której kluczowe fragmenty zamieszczamy poniżej:

 

 

Nowelizacja Karty Nauczyciela bez poprawek w senackiej komisji – pensja wzrośnie o 4,4 proc.

 

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej nie zaproponowała poprawek do nowelizacji Karty Nauczyciela, zgodnie z którą tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie od 1 maja o 4,4 proc., a subwencja oświatowa zwiększona o 1,6 mld zł.

 

[…] W poniedziałek na posiedzeniu komisji podczas prac nad nowelizacją Karty senator Janusz Pęcherz (KO) zauważył, że „podwyżka o 4,4 proc. to mizerne kwoty, z uwagi chociażby na inflację, która jest już rzędu 11 proc.”. „Dobrze chociaż wypłacić nauczycielom te 4,4 proc. i walczyć o następne kwoty podwyżki” – powiedział.

 

Jeżeli uświadomimy sobie jakie zadania stoją przed nauczycielami, jak wielu nauczycieli rezygnuje z pracy i jak wielu jest poszukiwanych przez dyrektorów szkół, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że tak jak uświadomiliśmy sobie z chwilą wojny w Ukrainie, że potrzeba zwiększyć środki na obronność, tak przyjdzie czas na uświadomienie sobie, że bez nauczycieli dobrze przygotowanych i dobrze wynagradzanych, będziemy mieli niedługo poważny problem także w szkołach” – zauważył Pęcherz.

Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński zwrócił uwagę na to, że projekt nowelizacji był projektem poselskim i jako taki nie został poddany konsultacjom ze środowiskiem oraz, że był w Sejmie bardzo szybko procedowany – przez dwa dni. Poinformował, że postulatem związku jest zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 20 proc. od 1 stycznia tego roku. Zaproponował senatorom złożenie takiej poprawki do nowelizacji.

 

Na ten temat na pewno będzie dyskusja na posiedzeniu plenarnym i zapewne będą zgłaszane poprawki idące w tym kierunku” – powiedział przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz (KO).

Ekspertka Związku Powiatów Polskich Katarzyna Liszka-Michałka wskazała zaś, że ZPP wnioskuje o realne oszacowanie kosztów podwyżki. Jak mówiła, zaproponowana w kwota zwiększenia subwencji oświatowej nie pokryje całego kosztu podwyżki. Przypomniała, że subwencjonowani są tylko nauczyciele szkolni, zaś nauczyciele przedszkoli nie, ich wynagrodzenia w całości pokrywane są przez samorządy z dochodów własnych. Zwróciła też uwagę na to, że zgodnie z projektem rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, skierowanym do konsultacji publicznych wynagrodzenie niektórych nauczycieli ma wzrosnąć o więcej niż 4,4 proc. […]

 

Podczas prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej nie zgłosili do niej poprawek. Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało trzech senatorów, nikt nie był przeciw, trzech senatorów wstrzymało się od głosu. […]

 

 

Cały tekst „Nowelizacja Karty Nauczyciela bez poprawek w senackiej komisji – pensja wzrośnie o 4,4 proc.” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź