Foto:Rafał Guz/PAP [www.rmf24.pl]

 

Dziś na portalu Prawo.pl zamieszczono artykuł Moniki Sewastianowicz, zatytułowany „Zmiany w Karcie Nauczyciela przyjęte z poprawkami”. Można się z niego dowiedzieć, że Senat uchwalił Ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Oto obszerne fragmenty tego artykułu:

 

[…]

 

Kara porządkowa tylko w szczególnych przypadkach

 

W zeszłym roku zaostrzono przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli – dodano przepis, który nakazuje dyrektorowi zawiadamianie o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobra dziecka. Miało to zapobiegać zamiataniu pod dywan poważniejszych naruszeń, bo zdarzało się, że dyrektorzy szkoły karali pedagogów karą porządkową z kodeksu pracy, zamiast skierować sprawę do postępowania dyscyplinarnego. Zmiana wywołała duże kontrowersje, pedagodzy zwracali uwagę, że nowela sprawi, że do dyscyplinarek trafią skargi na błahe uchybienia, jak drobne spóźnienie na lekcje*.

 

Resort edukacji dostrzegł potrzebę zmodyfikowania przepisów – opracował je z pomocą zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Ustawa zakłada, że dyrektor będzie miał 14 dni na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka* oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia (obecnie dyrektor ma na to trzy dni). Ustawa określi również maksymalny termin na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (wniosek ten będzie składany nie później niż w ciągu 4 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego).

 

Nowela doprecyzuje również przepisy dotyczące zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków. Doprecyzuje, że dyrektor szkoły nie musi zawieszać nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Po nowelizacji postępowanie dyscyplinarne nie będzie wszczynane po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo). Uchylony zostanie przepis, zgodnie z którym, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka, postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu.


Nie można zdefiniować „dobra dziecka”

 

W opiniach pojawiał się postulat, by ustawa zdefiniowała dobro dziecka tak, by wiadomo było za jakie konkretnie czyny odpowie nauczyciel. MEN nie uwzględniło jednak tej uwagi. Resort tłumaczy, że pojęcie „dobro dziecka” stanowi klauzulę generalną umożliwiającą stosowanie reguł interpretacyjnych znanych doktrynie i stosowanych w orzecznictwie. […]

 

Według ekspertów samo zaostrzenie przepisów nie jest też najlepszym sposobem radzenia sobie z przypadkami przemocy stosowanej przez pedagogów. Potrzebne są szkolenia i wsparcie psychologiczne, by umieli sobie radzić z trudnymi sytuacjami, do których dochodzi na terenie placówki.

 

 

Cały artykuł „Zmiany w Karcie Nauczyciela przyjęte z poprawkami” – TUTAJ


 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

 

*Podkreślenia i pogrubienia fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OE
Zostaw odpowiedź