Z kilkunastodniowym opóźnieniem dotarły do redakcji OE materiały, pozwalające na zamieszczenie poniższej informacji:

 

 

We wtorek, 11 kwietnia, w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyło się seminarium podsumowujące projekt badawczy „Przemysł włókienniczy i odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy”, zrealizowany przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji wraz z partnerami.

 

W seminarium uczestniczyli przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, przedstawiciele samorządu i szkół zawodowych. Emocje, jakie towarzyszyły dyskusji po prezentacji wyników badania świadczą, iż poruszono bardzo istotny, elektryzujący wręcz temat.

 

 

 

Jak wynika z zaprezentowanych badań zarówno włókiennictwo, jak i odzieżownictwo w województwie łódzkim intensywnie się rozwijają i stanowią ważny sektor gospodarki naszego regionu. Potwierdzili to przedsiębiorcy. Zagrożeniem jest natomiast starzenie się kadr i brak nowych kandydatów do pracy w tych dwu branżach.

 

Dyskusja nad tym, dlaczego jest tak nikłe zainteresowanie młodych ludzi kształceniem w zawodach włókienniczych i odzieżowych oraz co robić, aby to zmienić, była jednym z głównych wątków tego spotkania. Padło wiele propozycji, ale temat nie został jeszcze wyczerpany. Organizatorzy seminarium zadeklarowali, że w dalszą debatę na temat przyszłości włókiennictwa i odzieżownictwa w naszym regonie z pewnością włączy się ŁCDNiKP i jego Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

 

 

Na podstawie informacji i zdjęć

nadesłanych przez Organizatorów Seminarium

zredagował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź