Główne media prawie tego faktu nie odnotowały. Zajmują się przede wszystkim procedowaniem nad nową ustawą o RTV I PR, nowym podatkiem bankowym, niewiele z nich poinformowało, że minionej nocy Sejm (czytaj: 269 posłów z klubu PiS, większość posłów klubu Kukiz’15) uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty, która zawiera nowe regulacje dotyczące obowiązku szkolnego i kuratoriów oświaty. Oto co o tym napisano na stronie MEN (fragmenty):

 

 

Oddajemy obywatelom wolność – zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas sejmowej debaty.

 

Nikt w tej ustawie nikomu niczego nie zakazuje, ustawa stwarza wolność i możliwości – podkreśliła minister edukacji narodowej Anna Zalewska nawiązując do decyzji rodziców w sprawie wieku, w którym ich dzieci rozpoczynają edukację. Podkreśliła, że proponowane w projekcie zapisy przewidują najprzeróżniejsze sytuacje. […]

 

Wprowadzone w ustawie zmiany zakładają przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich, odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla sześciolatków. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada też prawo do edukacji w szkole dla sześciolatków na wniosek rodziców.

 

W ustawie wprowadzono przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego i kompetencji kuratora oświaty. […]

 

 

Cały tekst komunikatu „Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – ustawa przyjęta przez Sejm”  –   TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

Tekst Ustawy przekazanej do Senatu  –  TUTAJ

 

 

Ciekawe, czy Senat zajmie się tą ustawą jeszcze tej nocy, jeszcze w tym roku, czy jednak pierwszeństwo będą miały ustawy dziś przyjęte, ale za to bezpośrednio umacniające skuteczność demokratury PiS…  [WK]

Odsyłamy także do obszerniejszej informacji, jaką zamieścił portal RTL24, zatytułowanej „Sejm zniósł obowiązek szkolny dla sześciolatków” –  TUTAJZostaw odpowiedź