Oto zamieszczona wczoraj na stronie MEN informacja – bez skrótów:

 

Spotkanie Minister Edukacji z przedstawicielami Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” 

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

Minister Edukacji Barbara Nowacka wraz z pozostałymi członkami kierownictwa resortu edukacji spotkała się w czwartek (28 grudnia 2023 r) z przedstawicielami Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata”.

 

Przedstawiciele Związku, z przewodniczącym Sławomirem Wittkowiczem na czele, przedstawili swoje postulaty dotyczące zmian w oświacie. Związkowcy wskazali m.in. na konieczność zmian w edukacji włączającej, w tym zasad wynagradzania nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zmianie przepisów w zakresie oceny pracy nauczycieli, postępowania dyscyplinarnego, liczebności dzieci w oddziałach. Przewodniczący Sławomir Wittkowicz przekazał Minister Edukacji tezy programowe wypracowane przez członków Związku podczas kongresu.

 

Minister Edukacji Barbara Nowacka zapewniła o otwartości na dialog i współpracę ze stroną społeczną. Podkreśliła, że całemu kierownictwu ministerstwa zależy przede wszystkim na uspokojeniu sytuacji w polskich szkołach.  Wg minister szkoła powinna być wolna od polityki i ideologii – powiedziała minister Nowacka. Poinformowała jednocześnie o pracach w resorcie i o najważniejszych kwestiach, które jej zdaniem wymagają zmian.

 

Barbara Nowacka potwierdziła deklaracje rządu, że wynagrodzenia nauczycieli już od 1 stycznia 2024 r.  wzrosną o 30 proc., a w przypadku nauczycieli wchodzących do zawodu o 33 proc.

 

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. nauczyciele mają zagwarantowane podwyżki, jakich nie było od lat – zapewniła minister Nowacka.

 

Dzisiejsze wydarzenie to kolejne spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami różnych związków zawodowych. Przed tygodniem w siedzibie ministerstwa odbyło się spotkanie z prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 Zostaw odpowiedź